spot_img

Wyniki programów Fundacji Grupy PERN

W związku z licznymi pytaniami bibliotekarzy odnośnie wyników w programach „Książka paliwem dla wyobraźni”, „Paliwo dla kultury”, „Tradycja naszą siłą”, „Lokalny patriota” przekazuję komentarz otrzymany od operatora.

Fundacja Grupy PERN dokonała oceny wszystkich wniosków, które wpłynęły w ramach prowadzonych naborów. Łącznie – w ramach wszystkich naborów – wpłynęło 1118 wniosków. W tym roku warunki finansowe Fundacji pozwoliły na przekazanie wsparcia dla 112 podmiotów. Obecnie Fundacja kontaktuje się z wybranymi podmiotami celem ustalenia aktualności wniosku oraz tego, czy podmiot ostatecznie zdecyduje się na przyjęcie od nas darowizny. Po uzyskaniu tych informacji powstanie ostateczny wykaz.

Źródło zdjęć: freepik.com