spot_img

CZUWAMY! PAMIĘTAMY!

Ile?

do 15 000 zł

Wkład własny

Niewymagany

Kiedy?

Do 13.05.2024 / Zobacz terminarz

Operator

Fundacja Orlen

Strona www

fundacja.orlen.pl

Warunki

Zobacz regulamin

Kto?

Biblioteki publiczne i inne podmioty

Wyniki

Ostatnia lista wyników

Forma aplikacji

On-line

Liczba wniosków

Jednorazowo 1 wniosek

Przykładowy wniosek

Zobacz wniosek

Instrukcja

Brak

ROZDZIAŁ I

CELE PROGRAMU

Przywrócenie należnej czci Miejscom Pamięci na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które do tej pory pozostawały w złym stanie technicznym.

ROZDZIAŁ II

PROJEKTY

Jakie projekty można zrealizować?

Dotację można przeznaczyć na:

 • renowację miejsc pamięci
 • uczczenie bohaterów ważnych dla lokalnych społeczności
 • wydarzeniem może być miejsce śmierci, urodzenia, działalności bądź walki konkretnej osoby czy zbiorowości
 • upamiętnienie Miejsca Pamięci może być realizowane m.in. poprzez umieszczenie tablicy informacyjnej, rewitalizację miejsca pochówku bądź śmierci lub postawienie pomnika.

Zobacz przykłady realizacji w rozdziale III i koszty kwalifikowane w rozdziale IX.

Jak długo może trwać realizacja zadania?

Dotację można otrzymać na zadania trwające:

 • od 1 lipca 2024 roku do 30 kwietnia 2025 roku.

ROZDZIAŁ III

PRZYKŁADY REALIZACJI

Jakie projekty zostały już zrealizowane?

Wybrane przykłady projektów bibliotek, które otrzymały dotacje:

 • Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna – Napoleońskim szlakiem (w 2023 roku)
 • Biblioteka Publiczna w Zielonkach – Renowacja i konserwacja nagrobka dr Ignacego Szulca (1810-1866) na cmentarzu parafialnym w Zielonkach (w 2023 roku)
 • Gminna Biblioteka w Łagowie – Być i zostać Polakiem – Leon Pinecki (w 2022 roku)
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrówce – Kołaków`44. Pamiętamy (w 2022 roku)
 • Biblioteka Publiczna Gminy Tereszpol – Wzgórze Polak – odkrywamy zapomnianą historię (w 2022 roku).

Gdzie szukać informacji
o projektach?

Warto przejrzeć:

 • strony internetowe bibliotek
 • media społecznościowe bibliotek
 • stronę www operatora
 • listy rankingowe.

Można też skontaktować się bezpośrednio z biblioteką
i zapytać o pomoc.

ROZDZIAŁ IV

UPRAWNIONE PODMIOTY

Kto może złożyć wniosek?

Wnioski mogą składać podmioty posiadające siedzibę w Polsce:

 • biblioteki publiczne
 • domy kultury
 • jednostki samorządu terytorialnego (gmina, powiat, województwo)
 • samorządowe instytucje kultury
 • kościoły (diecezje, parafie, organizacje kościelne)
 • szkoły
 • uczelnie wyższe
 • stowarzyszenia i fundacje.

Czy program przewiduje tryb odwoławczy?

Nie.

ROZDZIAŁ V

DOFINANSOWANIE

Jak duże dofinansowanie można otrzymać?

Można otrzymać dotację w kwocie do 15 000 zł.

Jaki jest budżet programu?

Brak informacji. W 2022 roku operator przyznał 28 dotacji, a w 2023 roku 53 dotacje. Od początku trwania programu przyznano wsparcie na 120 projektów.

ROZDZIAŁ VI

WNIOSEK

Co należy zrobić?

Dokładnie zapoznać się z regulaminem, specyfikacją i wytycznymi programu i złożyć wniosek.

Czy załączniki są wymagane w momencie złożenia wniosku?

Tak. Sprawdź w regulaminie, jakie dokumenty są wymagane. Pamiętaj, że operator może wezwać do złożenia dodatkowych załaczników.

Ile można zgłosić wniosków?

Można jednorazowo zgłosić 1 wniosek.

W jakim terminie należy złożyć wniosek?

Zgodnie z terminem podanym w ogłoszeniu i w regulaminie programu. Nabór trwa do 13 maja 2024 roku.

Gdzie znajdę przykładowy wniosek?

Zobacz wniosek (po zalogowaniu).

Jak złożyć wniosek?

On-line poprzez aplikację operatora.

Czy warto składać wniosek na ostatnią chwilę?

Nie. Lepiej zrobić to zaraz po ogłoszeniu naboru. W przypadku błędów i uchybień formalnych operator kontaktuje się z wnioskodawcą, co daje szansę na korektę lub uzupełnienie wniosku. Składając wniosek wcześniej unikniesz również nieplanowanych przerw w działaniu systemu.

ROZDZIAŁ VI

WSKAZÓWKI

Co warto uwzględnić w projekcie?

 • Przywrócenie należnej czci Miejscom Pamięci na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które do tej pory pozostawały w złym stanie technicznym.
 • Walory edukacyjne, które mają zachęcić lokalną społeczność do poznania historii miejsca zamieszkania i ważnych postaci dla regionu.
 • Element historii lokalnej społeczności.
 • Sprawdź, czy w danym roku nie ma ważnego jubileuszu, rocznicy, wydarzenia historycznego itp. Do motywu przewodniego projektu warto wykorzystać na przykład patronów roku (lista TUTAJ).

 • Posiadanie stosownych pozwoleń.

Do kogo najlepiej skierować projekt?

Preferowane grupy odbiorców to:

 • lokalna społeczność.

PORDANIK DLA BIBLIOTEKARZY:

JAK NAPISAĆ DOBRY WNIOSEK?

ROZDZIAŁ VIII

OCENA WNIOSKU

Co jest oceniane we wniosku?

Kryteria oceny formalnej:

 • nie podano w regulaminie.

Kryteria oceny merytorycznej:

 • potrzeba realizacji projektu dla historii lokalnej społeczności
 • jasno sformułowany cel realny do realizacji
 • logiczny i dokładny opis zaplanowanych działań
 • zaangażowanie lokalnej społeczności w realizację projektu
 • przejrzystość budżetu (kosztorysu) – adekwatność pozycji w budżecie do realizacji postawionych celów, kwalifikowalność wydatków, realność kosztów w kosztorysie projektu.

Kto dokonuje oceny?

Eksperci operatora programu.

Ile można zdobyć punktów?

Można zdobyć łącznie 100 punktów.

Ile punktów należy dostać, by otrzymać dofinansowanie?

Operator nie podaje liczby przyznanych punktów na liście rankingowej.

Czy mogę dodać coś od siebie, by zwiększyć szanse na pozytywną ocenę?

Nie. Zawsze postępuj zgodnie z wytycznymi. Dodatkowe elementy dołączane do wniosku mogą być potraktowane jako błąd formalnoprawny. W przypadku wątpliwości najlepiej zwrócić się po pomoc do operatora programu.

ROZDZIAŁ IX

KOSZTORYS I ROZLICZENIE

Jakie są koszty kwalifikowane?
Co należy uwzględnić w kosztorysie?

Dotację można przeznaczyć na:

 • Koszty materiałów niezbędnych do realizacji zaplanowanego celu.
 • Transportu materiałów i osób.
 • Usług potrzebnych do realizacji projektu i bezpośrednio wykorzystywanych w działaniach związanych z pracami rewitalizacyjnymi Miejsca Pamięci.

Jakie są zobowiązania rozliczeniowe?

Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także realizacji działań sponsoringowych na rzecz operatora.

Pamiętaj, by na wszystkie zakupy, usługi, zlecenia gromadzić faktury, umowy i inne potwierdzenia. Każdy Beneficjent jest zobowiązany do rozliczenia dofinansowania na warunkach określonych w umowie.

Jakie są zobowiązania rozliczeniowe?

Kosztami niekwalifikowanymi są:

 • Bieżąca działalność organizacji, w tym wynagrodzenia pracowników grantobiorcy lub osób niebędących pracownikami lecz pozostających z grantobiorcą w stałym stosunku cywilnoprawnym.
 • Wynagrodzenia za usługi lub pokrycie ceny za towary od osób trzecich.
 • Udzielanie pożyczek i spłatę zadłużenia grantobiorcy.
 • Występowanie osoby trzeciej od której dokonano ww. zakupu usług lub towarów lub osoba z nią spokrewniona lub spowinowacona albo osoba trzecia od której dokonano ww. zakupu usług lub towarów jest spowinowacona lub spokrewniona z grantobiorcą.
 • Działania, które zostały już zrealizowane.
 • Bezpośrednia pomoc finansowa dla osób fizycznych.
 • Zagraniczne wycieczki i wyjazdy.
 • Kary, grzywny i odsetki karne.
 • Zakup napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych.
 • Podatek dochodowy od osób prawnych.
 • Prowadzenie działalności gospodarczej.
 • Inne koszty, wydatki, należności niezwiązane z realizacją projektu.

ROZDZIAŁ X

POMOC

Kto udziela informacji dotyczącej programu?

Informacje dotyczące programu są udzielane przez pracowników Fundacji.

 • czuwamypamietamy@orlen.pl​
 • Fundacja Orlen, ul. Bielańska 12, 00-085 Warszawa.

Przed zadaniem pytania warto najpierw upewnić się, czy w regulaminie nie ma zawartej odpowiedzi.

Gdzie jeszcze uzyskać pomoc?

Jeśli masz pytania lub szukasz pomocy w gronie bibliotekarzy dołącz do Forum Bibliotekarzy.

Gdzie jeszcze uzyskać pomoc?

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdziesz tutaj.

Odkryj inne dofinansowania, granty i konkursy dla bibliotek

Możliwości jest więcej!