spot_img

Program dotacji wspierający kulturę

Masz w planach organizację festiwalu, wystawy, happeningu, koncertu, animacji kulturowej? A może projekt popularyzujący wiedzę o kulturze, konferencję albo panel dyskusyjny? Skorzystaj z Programu wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rzecz stymulowania ich rozwoju. Na projekty przeznaczono ponad 112 mln zł.

Program dotacji (granty) – Program wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rzecz stymulowania ich rozwoju

Celem programu jest wzmocnienie sektora kultury i przemysłów kreatywnych poprzez wspieranie realizacji projektów służących rozpowszechnianiu osiągnięć kulturalnych oraz zwiększeniu znaczenia kultury w życiu społecznym, w tym za pomocą narzędzi i zasobów internetowych.

Nabór wniosków ruszy 30 czerwca 2024 roku i potrwa do 15 lipca 2024 roku. Wśród uprawnionych wnioskodawców są również biblioteki. Można złożyć cztery wnioski w naborze i pozyskać dofinansowanie od 20 do 100 tys. złotych na każdy projekt.

Szczegóły i wskazówki

W serwisie „Dofinansowania dla bibliotek” znajdziesz informacje przydatne do pisania wniosku, najważniejsze dane, warunki aplikacji, sposób oceny wniosków, koszty kwalifikowane i inne pomocne wskazówki.

Źródło zdjęć: freepik.com