spot_img

Przyznane dofinansowania w ramach programu „Ochrona zabytków” 2024

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dofinansowania w programie „Ochrona zabytków”. Łącznie prawie 168,5 mln zł na dofinansowanie 458 projektów. Poniżej lista dofinansowanych projektów zgłoszonych przez biblioteki. Odwołania można składać do 7 kwietnia 2024 roku.

Ochrona zabytków

Celem programu jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich udostępnianie na cele publiczne.

Do 31 marca 2024 roku trwa drugi nabór do programu na refundację prac wykonanych w latach 2021-2023.

Przyznane dofinansowania

(instytucja – zadanie/projekt – kwota, według kolejności najwyższej dotacji)

  • Biblioteka Miejska im. Wiktora Kulerskiego w Grudziądzu – Grudziądz, gmach Biblioteki Miejskiej im. Wiktora Kulerskiego, (1912 r.): prace konserwatorskie elewacji ściany bocznej budynku wraz elementami architektoniczno-dekoracyjnym – 135 000,00 zł
  • Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu – Sandomierz, Biblioteka Diecezjalna (1820 r.), rękopicy (XV w.): pełna konserwacja trzech rękopisów – kontynuacja – 102 000,00 zł
  • Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu – Sandomierz, Biblioteka Diecezjalna, Zbiór inkunabułów, starodruków i rękopisów (XVII-XIX): prace ratownicze przy 60 zabytkach rękopiśmiennych – kontynuacja – 78 000,00 zł

Jeżeli Twoja biblioteka znajduje się w strukturach innej instytucji, a nie ma jej na liście powyżej, sprawdź szczegółowe wyniki.

Szczegółowe wyniki dostępne są na stronie gov.pl/web/kultura.

ZOBACZ TEŻ INNE DOFINANSOWANIA DLA BIBLIOTEK

Źródło zdjęć: freepik.com