spot_img

Przyznane dofinansowania w ramach programu „Czasopisma” 2024

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dofinansowania w programie „Czasopisma”. Poniżej lista dofinansowanych projektów zgłoszonych przez biblioteki. Odwołania można składać do 24 marca 2024 roku.

Czasopisma

Celem programu jest wspieranie najbardziej znaczących ogólnopolskich czasopism kulturalnych, zarówno tych o wieloletnim dorobku i ugruntowanej pozycji, jak i tych, które uzyskały status opiniotwórczych w ostatnich latach.

Przyznane dofinansowania

(instytucja – zadanie/projekt – kwota, według kolejności najwyższej dotacji)

  • Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu – Wydanie 4 numerów „Kwartalnika Artystycznego. Kujawy i Pomorze” w 2024 roku – 75 000,00 zł
  • Biblioteka Śląska w Katowicach – Wydanie „Książnicy Śląskiej” w wersji papierowej i elektronicznej oraz udostępnienie online artykułów archiwalnych – 12 500,00 zł w 2024 roku, 12 500,00 zł w 2025 roku i 12 500,00 zł w 2026 roku
  • Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku – Wydanie 3 numerów czasopisma naukowego „Bibliotekarz Podlaski” w 2024 roku – 31 489,00 zł
  • Biblioteka Kraków – Encyklopedie, miasta, biblioteki. Wydanie i promocja „Rocznika Biblioteki Kraków” 2024 – 20 750,00 zł
  • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach – Kontynuacja wydawania nieodpłatnego czasopisma Świętokrzyskie Środowisko Dziedzictwo Kulturowe Edukacja regionalna – 10 000,00 zł

Na liście rankingowej znalazły się też inne organizacje, które otrzymały dofinansowania na wydawanie czasopism o tematyce bibliotekarskiej i literackiej, np. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich na wydawanie czasopisma „Poradnik Bibliotekarza” (dofinansowanie po 24 000,00 zł w latach 2024-2026).

Jeżeli Twoja biblioteka znajduje się w strukturach innej instytucji kultury, a nie ma jej na liście powyżej, sprawdź szczegółowe wyniki.

Szczegółowe wyniki dostępne są na stronie gov.pl/web/kultura.

ZOBACZ TEŻ INNE DOFINANSOWANIA DLA BIBLIOTEK

Źródło zdjęć: freepik.com