spot_img

Przyznane dofinansowania w ramach programu „Wspieranie archiwów, bibliotek i muzeów poza krajem” 2024

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dofinansowania w programie „Wspieranie archiwów, bibliotek i muzeów poza krajem”. Łącznie prawie 8,6 mln zł na dofinansowanie 12 projektów. Program nie przewiduje trybu odwoławczego.

Wspieranie archiwów, bibliotek i muzeów poza krajem

Celem programu jest stworzenie możliwości efektywnej ochrony oraz zachowania polskiego dziedzictwa kulturowego znajdującego się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, przy jednoczesnym popularyzowaniu wiedzy na temat tej spuścizny kulturowej, obejmującej dziedzictwo wytworzone, zgromadzone i przechowywane w Europie oraz innych częściach świata przez organizacje polonijne i emigracyjne.

Przyznane dofinansowania

(instytucja – zadanie/projekt – kwota, według kolejności najwyższej dotacji)

 • Muzeum Polskie w Ameryce – Kontynuacja działalności Muzeum Polskiego w Ameryce – gromadzenie, zabezpieczanie i promocja dziedzictwa narodowego – 1 200 000,00 zł
 • Stowarzyszenie Instytut Literacki Kultura – Opieka nad zbiorami Instytutu Literackiego „Kultura” w Maisons-Laffitte – 1 199 200,00 zł
 • Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny – Gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów Biblioteki Polskiej POSK w Londynie. Kontynuacja – 1 080 000,00 zł
 • Polski Instytut i Muzeum im. gen. Sikorskiego – Opracowywanie, zabezpieczanie, digitalizacja i popularyzacja zasobów archiwalnych oraz muzealnych – 960 000,00 zł
 • Polska Misja Katolicka w Anglii i Walii – Inwentaryzacja i digitalizacja zbiorów archiwalnych oraz ich popularyzacja z okazji 130-lecia PMK – 960 000,00 zł
 • Polski Instytut Naukowy w Ameryce – Kontynuacja zabezpieczenia, opracowania, digitalizacji i promocji zbiorów PIASA – 956 000,00 zł
 • Fundacja Rzymska im. J. Z. Umiastowskiej – Opracowanie, udostępnianie i promocja w sieci zbiorów Fundacji Rzymskiej im. J. Z. Umiastowskiej – kontynuacja – 828 000,00 zł
 • Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce – Zabezpieczanie i popularyzacja zbiorów Instytutu Piłsudskiego w Ameryce – kontynuacja – 604 000,00 zł
 • Polski Instytut Naukowy w Kanadzie i Biblioteka Polska – Propagowanie kultury i nauki polskiej w Kanadzie przez, katalogowanie, inwentaryzacje, digitalizację zbiorów – Biblioteki 324 000,00 zł
 • Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie – Kontynuacja inwentaryzacji, digitalizacji i udostępniania zbioru fotograficznego Instytutu Piłsudskiego w Londynie – 218 250,00 zł
 • Towarzystwo Kościuszkowskie w Solothurn – Kontynuacja działalności Towarzystwa Kościuszkowskiego – zabezpieczanie zbiorów i promocja dziedzictwa narodowego – 175 950,00 zł
 • Fundacja Jana Pawła II – Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II – Modernizacja katalogu muzealnego i bibliotecznego oraz renowacja obiektów muzealnych – 153 000,00 zł

Jeżeli Twoja biblioteka znajduje się w strukturach innej instytucji kultury, a nie ma jej na liście powyżej, sprawdź szczegółowe wyniki.

Szczegółowe wyniki dostępne są na stronie gov.pl/web/kultura.

ZOBACZ TEŻ INNE DOFINANSOWANIA DLA BIBLIOTEK

Źródło zdjęć: freepik.com