spot_img

Kultura – Interwencje 2024 – nabór wniosków

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Kultura – Interwencje”. Biblioteki mogą ubiegać się nawet o 150 tys. zł na realizację zadań zwiększających obecność kultury w życiu społecznym. Wnioski można składać do 18 marca 2024 roku.

Kultura – Interwencje

Celem programu „Kultura – Interwencje” jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym, a także upamiętniania historii i promowania polskiego dziedzictwa poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.

Uprawnione podmioty

O dofinansowanie w ramach programu mogą się ubiegać samorządowe instytucje kultury, w tym biblioteki.

Dofinansowanie

Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 10 tys. zł, zaś maksymalna 150 tys. zł. Budżet programu w 2024 roku wynosi 11,5 mln złotych.

Zobacz, jakie projekty bibliotek uzyskały dofinansowane w poprzedniej edycji

Wskazówki dla bibliotekarzy

W serwisie „Dofinansowania dla bibliotek” znajdziesz przykłady zrealizowanych projektów, informacje przydatne do pisania wniosku, najważniejsze dane, sposób oceny wniosków, koszty kwalifikowane i inne pomocne wskazówki.

Regulamin i szczegóły dostępne są na stronie internetowej nck.pl.

Źródło zdjęć: freepik.com