spot_img

BLISKO – zapowiedź naboru w konkursie dotacyjnym dla bibliotek

Narodowe Centrum Kultury zapowiedziało, że czwarty nabór wniosków do konkursu dotacyjnego BLISKO rozpocznie się 19 stycznia 2024 roku. Nabór będzie trwać do 9 lutego 2024 roku.

Dla zainteresowanych aplikowaniem NCK planuje spotkanie informacyjne online 30 stycznia 2024 roku o godz. 12.00. Szczegóły mają być ogłoszone wkrótce.

– W poprzednich trzech edycjach projektu 142 biblioteki publiczne – beneficjenci BLISKO otrzymali łączne wsparcie w wysokości 16,5 mln zł. Celem konkursu jest wzmocnienie roli bibliotek publicznych jako „trzeciego miejsca” – lokalnego ośrodka życia społecznego, stanowiącego centrum dostępu do kultury i wiedzy oraz integrującego społeczność. W ramach BLISKO wspieramy biblioteki publiczne w podnoszeniu kompetencji ich pracowników oraz budowaniu i wzmacnianiu lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju czytelnictwapodaje NCK.

BLISKO

Kluczowymi celami konkursu są:

  • włączenie nowych środowisk w działalność bibliotek i aktywizacja społeczności lokalnych w działania na rzecz upowszechniania czytelnictwa
  • nawiązywanie i rozwijanie lokalnych partnerstw na rzecz wzmacniania roli bibliotek jako lokalnych centrów dostępu do wiedzy i kultury, jako tzw. „trzeciego miejsca” (po domu i pracy) jednoczącego społeczność lokalną – przestrzeni do spotkań, wspólnej pracy, działalności twórczej, promowania aktywności czytelniczej oraz odpoczynku
  • podnoszenie kompetencji pracowników bibliotek publicznych, pozwalających na rozpoznanie potrzeb i potencjału kulturowego członków lokalnych społeczności, a w konsekwencji na efektywną z nimi współpracę i inicjowanie działań kulturalnych wokół bibliotek.

Źródło zdjęć: freepik.com – pressfoto