spot_img

Nabór do programu „Dyskusyjne Kluby Książki” na 2024 rok

O dofinansowanie w ramach programu „Dyskusyjne Kluby Książki” mogą ubiegać się wojewódzkie biblioteki publiczne. Nabór wniosków trwa do 18 grudnia 2023 roku.

Dyskusyjne Kluby Książki

Strategicznymi celami programu są: promocja kultury literackiej i czytelnictwa, ożywienie i integracja środowisk skupionych wokół bibliotek publicznych, zachęcenie nowych użytkowników do korzystania z bibliotek publicznych oraz inspirowanie bibliotekarzy do kreowania mody na czytanie (m.in. poprzez włączanie klubów w ogólnopolskie kampanie proczytelnicze, takie jak Narodowe Czytanie bądź obchody literackich jubileuszy). Celem programu jest również popularyzacja idei DKK w środowiskach do tej pory niezaangażowanych w ruch.

Wskazówki dla bibliotekarzy

W serwisie „Dofinansowania dla bibliotek” znajdziesz informacje przydatne do pisania wniosku, najważniejsze dane, sposób oceny wniosków, koszty kwalifikowane i inne pomocne wskazówki.

Źródło zdjęć: freepik.com