spot_img

Kultura ludowa i tradycyjna – nabór wniosków w programie MKiDN

Trwa nabór wniosków do programu „Kultura ludowa i tradycyjna” na rok 2024. Wnioski można składać do 30 listopada 2023 roku. Sprawdź, jak można otrzymać dofinansowanie i jakie projekty zrealizować.

Kultura ludowa i tradycyjna

Celem programu jest wspieranie zjawisk związanych ze spuścizną kultur tradycyjnych, transformacjami (przekształceniami i przemianami) poszczególnych elementów oraz współczesnymi kontekstami ich występowania.

Dofinansowanie

W zależności od rodzaju kwalifikujących się zadań minimalna i maksymalna kwota wnioskowana może wynieść:

 • dokumentacja, archiwizacja i jak najszersze udostępnianie unikalnych zjawisk z zakresu dziedzictwa kultur tradycyjnych – od 20 000 do 300 000 zł
 • przygotowanie ekspertyz, opinii oraz programów ochrony dotyczących zjawisk kultur tradycyjnych, w tym prowadzenia ewaluacji, konsultacji społecznych związanych z realizacją postulatów Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego – od 20 000 do 300 000 zł
 • publikacje związane z dokumentacją kultur tradycyjnych oraz współczesnych kontekstów ich funkcjonowania – od 20 000 do 300 000 zł
 • animacja kulturowa i społeczna prowadzona w oparciu o materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe, wspomagająca lokalne społeczności w twórczych działaniach nawiązujących do miejscowych tradycji – od 20 000 do 300 000 zł
 • działania edukacyjne, w tym: warsztaty, kursy, szkolenia dotyczące zagadnień szeroko pojętej kultury tradycyjnej – od 20 000 do 300 000 zł
 • działania popularyzujące unikalne i żywe elementy kultur tradycyjnych, w tym konkursy, przeglądy, festiwale, wystawy, seminaria i konferencje – od 20 000 do 300 000 zł
 • zadania o charakterze artystycznym i użytkowym, inspirowane tradycyjną twórczością, o charakterze interdyscyplinarnym i międzyśrodowiskowym – od 20 000 do 300 000 zł
 • działania multimedialne, realizowane w całości on-line, prezentujące i popularyzujące zagadnienia szeroko pojętej kultury ludowej i tradycyjnej – od 20 000 do 150 000 zł
 • „Mistrz tradycji”: prowadzenie nauki – szkolenia przez konkretnego „mistrza” (przekaz bezpośredni wiedzy i umiejętności osobom szczególnie zainteresowanym praktyczną kontynuacją danej profesji) w zakresie różnych dziedzin niematerialnego dziedzictwa kulturowego: literatura, muzyka, śpiew, taniec, sztuka, rękodzieło, rzemiosło ludowe, rzemiosło artystyczne, praktyka obrzędowa, tradycyjna uprawa i hodowla w tym potrawy obrzędowe oraz inne przejawy kultury spełniające kryteria niematerialnego dziedzictwa – od 12 000 do 20 000 zł (nie jest wymagany wkład własny).

Budżet programu wynosi 8 475 000 zł.

Wskazówki dla bibliotekarzy

W serwisie „Dofinansowania dla bibliotek” znajdziesz przykłady zrealizowanych projektów, informacje przydatne do pisania wniosku, najważniejsze dane, sposób oceny wniosków, koszty kwalifikowane i inne pomocne wskazówki.

Warunki

 • zgłoszenie wniosku do 30 listopada 2023 roku
 • można złożyć 2 wnioski
 • złożenie wniosku on-line
 • wkład własny 20% (bez jednego zadania)

Regulamin jest dostępny na stronie www.gov.pl/web/kultura.

Źródło zdjęć: freepik.com