spot_img

Modernizacje kolejnych bibliotek dzięki Rządowemu Programowi Odbudowy Zabytków. Wyniki drugiego naboru

Ogłoszono listę beneficjentów Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Dofinansowanie w drugim naborze przyznano na 3248 projektów, a łączna kwota wsparcia to 1,8 mld zł. Wśród laureatów znalazły się biblioteki, których siedziby mieszczą się w zabytkowych budynkach. Poniżej lista bibliotek, które otrzymały dofinansowania.

Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Program ma na celu poprawienie stanu, odbudowę i remonty obiektów zabytkowych przyczyniając się tym samym do poprawy ich stanu i ochrony przed degradacją i niszczeniem.

Przyznane dofinansowania

(instytucja – zadanie/projekt – kwota, według kolejności najwyższej dotacji)

  • Gmina Władysławów (woj. wielkopolskie) – Renowacja i prace konserwatorskie ogrodzenia oraz budynku siedziby Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Władysławów – etap I – 1 399 500,00 zł
  • Miasto Radomsko (woj. łódzkie) – Remont budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomsku – 1 300 000,00 zł
  • Gmina Ostróda (woj. warmińsko-mazurskie) – Rozbudowa i nadbudowa budynku kulturalno-bibliotecznego w miejscowości Samborowo, Gmina Ostróda – I etap – 1 274 000,00 zł
  • Gmina Sieciechów (woj. mazowieckie) – Modernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieciechowie – 784 000,00 zł
  • Gmina Stąporków (woj. świętokrzyskie) – Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkowym budynku obecnej biblioteki ze świetlicą w miejscowości Czarna – 400 000,00 zł
  • Gmina Brodnica (woj. wielkopolskie) – Modernizacja zabytkowego budynku starej szkoły podstawowej w Brodnicy, obecnie pełniącego funkcję Biblioteki Publicznej Gminy Brodnica – 259 994,00 zł
  • Gmina Krzeszyce (woj. lubuskie) – Remont budynku filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Muszkowie – 150 000,00 zł
  • Gmina Kępice (woj. pomorskie) – Prace budowlane przy zabytkowym budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kępice – 150 000,00 zł
  • Gmina Boleszkowice (woj. zachodniopomorskie) – Wymiana poszycia dachowego na budynku Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach – 147 000,00 zł
  • Gmina Granowo (woj. wielkopolskie) – Modernizacja przestrzeni Biblioteki Publicznej Gminy Granowo – 145 000,00 zł

Szczegółowa lista jest dostępna tutaj.

Lista beneficjentów z pierwszego naboru

Odwołania

Program nie przewiduje trybu odwoławczego.

Źródło zdjęć: freepik.com – 4045