spot_img

Otwarcie Zielonej Czytelni i Punktu Informacyjnego w Krakowie

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie zakończyła realizację projektu „Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynku WBP w Krakowie”. Od 30 sierpnia czytelnicy Biblioteki będą mogli korzystać z nowego Informatorium – punktu informacyjnego, gdzie będzie można zarówno zapisać się do biblioteki, jak i zapoznać się z jej bogatą ofertą oraz z Zielonej Czytelni – roślinnej enklawy w centrum miasta. Poniżej materiał nadesłany przez WBP.

– Z wielką przyjemnością mogę poinformować, że dzięki wsparciu Województwa Małopolskiego i ogromnej przychylności oraz zaangażowaniu Pani Marszałek Iwony Gibas, zakończyliśmy ostatni, a zarazem największy etap prac nad zagospodarowaniem zaplecza biblioteki, by mogło w pełni służyć naszym użytkownikom – mówi Jerzy Woźniakiewicz, dyrektor WBP w Krakowie.

Biblioteka przy ul. Rajskiej wzbogaciła się o nowe Informatorium, którego celem jest zwiększenie dostępności do informacji w bibliotece oraz dzięki swojej funkcjonalności ograniczenie zjawiska tzw. lęku przed biblioteką charakterystycznego dla dużych bibliotek o zróżnicowanych zbiorach i rozbudowanej strukturze organizacyjnej. Informatorium będzie w pełni dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnością (pętla indukcyjna, usługa tłumacza Polskiego Języka Migowego online, ścieżka naprowadzająca dla osób niewidomych).

Zmianie uległa też przestrzeń wokół Informatorium. Potencjalnych użytkowników zaprasza Zielona Czytelnia – bezpieczne, ogólnodostępne miejsce spotkań, kontaktu z literaturą, historią, miejsce pracy i odpoczynku, w którym można przebywać nawet cały dzień.

– Obserwacje zachowań naszych użytkowników i wsłuchiwanie się w ich potrzeby, pozwalają wierzyć, że Zielona Czytelnia będzie przestrzenią w pełni wykorzystaną i oczekiwaną, a połączenie jej z sąsiadującym Parkiem im. Wisławy Szymborskiej stworzy oryginalną, przyjazną, spokojną oazę w centrum miasta – dodaje Jerzy Woźniakiewicz.

Przypomnijmy, że teren inwestycji znajduje się na zapleczu budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie przy ul. Rajskiej, wzdłuż jego północnej i zachodniej elewacji. Budynek (wraz z otoczeniem) po dawnych koszarach wojskowych im. Franciszka Józefa I jest obiektem zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków województwa małopolskiego. Otoczenie budynku nigdy, od czasów przejęcia obiektu od wojska w latach ’90 nie przeszło kompleksowej modernizacji i nie zostało docelowo zagospodarowane, w kolejnych latach ulegając postępującej degradacji. Dzięki realizacji projektu została ona zatrzymana, a zabytkowy teren zyskał nową odsłonę nawiązującą do historii tego miejsca.

Wartość całkowita inwestycji podjętej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Województwa Małopolskiego wyniosła 6 milionów złotych.

Źródło zdjęć: mat. pras. WBP Kraków