spot_img

Ostatnia szansa na złożenie wniosku w Rządowym Programie Odbudowy Zabytków

W środę 16 sierpnia 2023 roku kończy się przyjmowanie wniosków w drugim naborze Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W jego ramach można otrzymać od 150 tys. zł do 3,5 mln na przykład na modernizację zabytkowych budynków, także bibliotek. 

Wśród laureatów pierwszego naboru znalazły się biblioteki, których siedziby mieszczą się w zabytkowych budynkach. Tutaj znajdziesz listę bibliotek, które otrzymały dofinansowania.

Rządowy Program Odbudowy Zabytków

  • Cel: Poprawa stanu, odbudowa i remont obiektów zabytkowych oraz przyczynianie się do poprawy ich stanu i ochrony przed degradacją i niszczeniem.
  • Projekty: finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku, nakłady konieczne
  • Dofinansowanie: 150 000 zł – 3 500 000 zł
  • Wkład własny: 2%
  • Termin złożenia wniosku: 16.08.2023

Zobacz szczegółowe informacje, wzór wniosku i wskazówki

Źródło zdjęć: freepik.com