spot_img

65 ofert pracy dla bibliotekarzy i najnowszy przegląd wynagrodzeń

W serwisie PRACA dostępne są nowe oferty dla bibliotekarzy chcących rozpocząć karierę w bibliotekach. Poniżej zestawienie wybranych propozycji wraz z wynagrodzeniem i zakresem obowiązków.

Dane dotyczące wynagrodzeń (nie uwzględniają dodatków i innych benefitów) i zakresów obowiązków podałam zgodnie z przedstawionymi ofertami.

 • Młodszy bibliotekarz / Starszy kustosz do katalogowania publikacji z zakresu ekonomii, Biblioteka Narodowa, pełen etat, wynagrodzenie od 3900 zł do 7000 zł brutto. Zakres obowiązków: katalogowanie książek wydanych po 1801 r. oraz artykułów z czasopism i prac zbiorowych; tworzenie deskryptorów dla publikacji z zakresu ekonomii i inne w zależności od stanowiska.
 • Bibliotekarz, 18. Pułk Rozpoznawczy w Białymstoku, pełen etat, wynagrodzenie od 3700 zł brutto. Zakres obowiązków: prowadzenie ewidencji wypożyczeń na karcie książki i karcie czytelnika; bieżące uzupełnianie kartoteki czytelników oraz statystyki wypożyczeń; prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej; popularyzacja literatury; współpraca z instruktorami Klubu w pracach związanych organizacją wydarzeń organizowanych przez Klub; współuczestniczenie w udzielaniu pomocy jednostkom i instytucjom wojskowym Garnizonu Białystok w organizowaniu i przeprowadzaniu imprez kulturalnoartystycznych i inne.
 • Nauczyciel bibliotekarz, Szkoła Podstawowa nr 2 w Płotach, pół etatu, wynagrodzenie od 3690 zł do 4550 zł brutto. Zakres obowiązków: brak danych.
 • Nauczyciel bibliotekarz, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pobiednej, pół etatu, wynagrodzenie od 3690 zł do 4550 zł brutto. Zakres obowiązków: udostępnianie książek i innych źródeł informacji; tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł; rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania.
 • Bibliotekarz, Szkoła Podstawowa nr 54 w Krakowie, pół etatu, wynagrodzenie od 3600 zł do 4550 zł brutto. Zakres obowiązków: brak danych.
 • Nauczyciel bibliotekarz, Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Łupawie, pełen etat, wynagrodzenie od 3690 zł brutto. Zakres obowiązków: brak danych.
 • Nauczyciel bibliotekarz, Szkoła Podstawowa nr 1 w Rumi, pełen etat, wynagrodzenie od 3690 zł brutto. Zakres obowiązków: brak danych.
 • Logopeda bibliotekarz, Szkoła Podstawowa nr 2 w Namysłowie, pełen etat, wynagrodzenie od 3600 zł brutto. Zakres obowiązków: prowadzenie zbioru bibliotecznego szkoły; prowadzenie zajęć logopedycznych z uczniami klas młodszych.
 • Bibliotekarz, Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich, pełen etat, wynagrodzenie od 3600 zł brutto. Zakres obowiązków: gromadzenie, udostępnianie i opracowywanie zbiorów bibliotecznych, organizowanie form pracy z czytelnikami i mieszkańcami gminy.
 • Bibliotekarz, Zespół Szkół Publicznych w Borowie, 10h w tygodniu, od 3600 zł brutto. Zakres obowiązków: brak danych.
 • Nauczyciel bibliotekarz, Szkoła Podstawowa w Krzymowie im. Olimpijczyków Polskich, pełen etat, wynagrodzenie od 3600 zł brutto. Zakres obowiązków: gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zasów biblioteki szkolnej; inspirowanie i koordynowanie działań w zakresie upowszechniania czytelnictwa i przygotowania do korzystania z informacji w szkole i innych placówkach oświatowych.
 • Młodszy bibliotekarz, Gminna Biblioteka Publiczna w Nędzy, pełen etat, wynagrodzenie od 3600 zł brutto. Zakres obowiązków: gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki; prowadzenie dokumentacji bibliotecznej; opracowywanie zbiorów; udzielanie informacji; prace przy skontrum księgozbioru; dbałość o stan powierzonego mienia; organizacja i prowadzenie zajęć, warsztatów, imprez kulturalnych promujących literaturę, kulturę, naukę oraz aktywizujących środowisko lokalne; współpraca z lokalnymi instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi.
 • Nauczyciel bibliotekarz, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Helu, pełen etat, wynagrodzenie od 3600 zł brutto. Zakres obowiązków: praca w bibliotece, obsługa użytkowników, opracowywanie zbiorów.
 • Nauczyciel bibliotekarz, Zespół Szkół nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pyrzycach, pełen etat, wynagrodzenie od 3600 zł brutto. Zakres obowiązków: prowadzenie biblioteki i czytelni; praca pedagogiczna z czytelnikami.
 • Nauczyciel bibliotekarz, Szkoła Podstawowa nr 1 w Tucholi, 30h w tygodniu, wynagrodzenie od 3600 zł brutto. Zakres obowiązków: brak danych.
 • Bibliotekarz, Publiczna Szkoła Podstawowa w Cerkwicy, wynagrodzenie od 3600 zł brutto. Zakres obowiązków: brak danych.
 • Bibliotekarz, Technikum Leśne w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego, pełen etat, wynagrodzenie od 3537,8 zł brutto. Zakres obowiązków: gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotek; organizacja wystaw, spotkania z autorami.
 • Nauczyciel bibliotekarz, Szkoła Podstawowa w Wiewiórczynie, 22h w tygodniu, wynagrodzenie od 3247,2 zł do 4004 zł brutto. Zakres obowiązków: brak danych.
 • Bibliotekarz, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bożkowie, pół etatu, wynagrodzenie od 2500 zł brutto. Zakres obowiązków: wypożyczanie książek.
 • Bibliotekarz, Zespół Edukacyjny Szkoła Podstawowa w Nowinach Wielkich, 12 w tygodniu, wynagrodzenie od 2460 zł brutto. Zakres obowiązków: brak danych.
 • Nauczyciel bibliotekarz, Szkoła Podstawowa nr 8 w Lęborku, pół etatu, wynagrodzenie od 2000 zł brutto. Zakres obowiązków: brak danych.
 • Nauczyciel bibliotekarz, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Kompanii Gołanieckiej w Gołańczy, pół etatu, wynagrodzenie od 1945 zł brutto. Zakres obowiązków: brak danych.
 • Bibliotekarz, Zespół Szkół Licealnych i Technicznych im. Jana Pawła II w Wojniczu, pół etatu, wynagrodzenie od 1845 zł brutto. Zakres obowiązków: brak danych.
 • Nauczyciel bibliotekarz, Szkoła Podstawowa nr 14 w Lubinie, 2h w tygodniu, wynagrodzenie od 1845 zł brutto. Zakres obowiązków: prowadzenie biblioteki szkolnej; propagowanie czytelnictwa wśród słuchaczy; dbanie o uaktualnianie księgozbioru zgodnie z zapotrzebowaniem.
 • Bibliotekarz, Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. Danuty Siedzikówny ps. „Inka” w Białej Podlaskiej, pół etatu, wynagrodzenie od 1830 zł brutto. Zakres obowiązków: brak danych.
 • Nauczyciel bibliotekarz, Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu, pół etatu, wynagrodzenie od 1800 zł  brutto. Zakres obowiązków: brak danych.
 • Nauczyciel bibliotekarz, Gdańskie Szkoły Autonomiczne, pół etatu, wynagrodzenie od 1800 zł brutto. Zakres obowiązków: administrowanie księgozbiorem; organizowanie konkursów bibliotecznych; zaangażowanie w życie szkoły.
 • Nauczyciel bibliotekarz, Gminny Zespół Szkół w Dobiegniewie, 26.4h w tygodniu, wynagrodzenie od 1599 zł brutto. Zakres obowiązków: praca z uczniami zgodnie ze statutem szkoły.
 • Nauczyciel bibliotekarz, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudniku, 2h w tygodniu, wynagrodzenie od 1476 zł brutto. Zakres obowiązków: brak danych.
 • Nauczyciel bibliotekarz, Zespół Szkół w Cybince, 13,2h w tygodniu, wynagrodzenie od 1230 zł brutto. Zakres obowiązków: wspieranie rozwijanie zainteresowania czytelnictwem.
 • Bibliotekarz, Szkoła Podstawowa im. Obrońców Westerplatte w Gardei, 10h w tygodniu, wynagrodzenie od 1230 zł brutto. Zakres obowiązków: gromadzenie i katalogowanie zbiorów bibliotecznych oraz udostępnianie zbiorów uczniów, nauczycielom; organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną; rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się.
 • Nauczyciel bibliotekarz, Szkoła Podstawowa w Boleścinie, 5h w tygodniu, wynagrodzenie od 1022 zł brutto. Zakres obowiązków: brak danych.
 • Nauczyciel bibliotekarz, Zespół Szkół Przemęt, wynagrodzenie od 984 zł brutto. Zakres obowiązków: brak danych.
 • Nauczyciel bibliotekarz, Zakład Poprawczy w Gdańsku, 10h w tygodniu, wynagrodzenie od 900 zł brutto. Zakres obowiązków: brak danych.
 • Nauczyciel bibliotekarz, Szkoła Podstawowa w Piasku im. Leśników Polskich, pełen etat, wynagrodzenie od 778 zł brutto. Zakres obowiązków: prowadzenie biblioteki, zajęć bibliotecznych z uczniami.
 • Nauczyciel bibliotekarz, Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim, 5h w tygodniu, wynagrodzenie od 600 zł brutto. Zakres obowiązków: brak danych.
 • Nauczyciel bibliotekarz, Zespół Szkół Specjalnych w Biłgoraju, 2h w tygodniu, wynagrodzenie od 512 zł do 631 zł brutto. Zakres obowiązków: gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów biblioteki; wspieranie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych.
 • Nauczyciel bibliotekarz, Publiczna Szkoła Podstawowa w Popielowie, 2,8h w tygodniu, wynagrodzenie od 369 zł brutto. Zakres obowiązków: brak danych.
 • Nauczyciel bibliotekarz, Szkoła Podstawowa w Werblini, 3h w tygodniu, wynagrodzenie od 359 zł brutto. Zakres obowiązków: brak danych.
 • Bibliotekarz, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły im. Wincentego Burka w Gałkowicach k. Sandomierza, 1h w tygodniu, wynagrodzenie od 90 zł brutto. Zakres obowiązków: brak danych.
 • Nauczyciel bibliotekarz, Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku, 2h w tygodniu, wynagrodzenie od 23,5 zł brutto. Zakres obowiązków: brak danych.

Szczegóły tych i innych ofert znajdziesz TUTAJ.

Źródło zdjęć: freepik.com – azerbaijan_stockers