spot_img

Wzrost czytelników, wypożyczeń i odwiedzin w bibliotekach publicznych

Dane dotyczące wskaźników funkcjonowania bibliotek w 2022 roku podane przed GUS napawają optymizmem. Odnotowaliśmy niespełna 6% wzrost liczby czytelników i 6% wzrost wypożyczeń zbiorów. O prawie 18% zwiększyła się liczba osób odwiedzających biblioteki. Na miejscu z ich zbiorów skorzystało o 51,1% więcej osób niż w roku poprzedzającym. To efekt otwarcia bibliotek po epidemii, zmiany godzin ich działalności i organizacji spotkań kulturalno-edukacyjnych.

W ciągu roku 54,4 mln osób odwiedziło biblioteki, aby skorzystać z ich zasobów. W bibliotekach publicznych zarejestrowano 5,1 mln czytelników (wcześniej 4,8 mln), którzy wypożyczyli na zewnątrz 94,5 mln woluminów księgozbioru (wcześniej 89,1 mln wol.).

W porównaniu z rokiem poprzedzającym niewiele zmieniła się struktura czytelników. Przeważającą grupą czytelników bibliotek publicznych były osoby w wieku 22–44 lata. Warto też zwrócić uwagę, że wśród czytelników odsetek osób pracujących wyniósł 38,8%, a osób uczących się 34,3%.

W 2022 roku zorganizowano 202,5 tys. imprez stacjonarnych, w których wzięło udział 5,5 mln osób (odpowiednio 51,2% i 56,7% więcej w porównaniu z 2021 rokiem). Biblioteki coraz bardziej stawiają na udogodnienia dla osób ze specjalnymi potrzebami. Przykładem tego jest wyposażenie swoich przestrzeni w stanowiska specjalnie przystosowane dla osób niepełnosprawnych czy dostęp do tzw. czytaków.

Na koniec 2022 roku funkcjonowało 7638 bibliotek publicznych i filii, które zgromadziły 124,4 mln woluminów księgozbioru.

Dofinansowania dla bibliotek

Lustro Biblioteki uruchomiło serwis „Dofinansowania dla bibliotek”. To odpowiedź na oczekiwania bibliotekarzy, którzy poszukują dodatkowych źródeł finansowania swoich jednostek i zwiększenia budżetu.

Źródło danych: GUS

Źródło zdjęć: polona.pl – BMM