spot_img

Ochrona zabytków 2023 – wyniki odwołań programu MKiDN

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpatrzył odwołania w ramach pierwszego naboru do programu „Ochrona zabytków”. Na liście rankingowej znalazł się jeden projekt biblioteczny.

Ochrona zabytków

Celem programu jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich udostępnianie na cele publiczne.

Lista bibliotek, które uzyskały dofinansowanie dostępna jest tutaj

Przyznane dofinansowania w ramach odwołań 

(instytucja – zadanie/projekt – kwota, według kolejności najwyższej dotacji)

  • Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Miejscu Piastowym – Targowiska, budynek stacji kolejowej (1884 r.): adaptacja budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek biblioteki – 250 000 zł

Szczegółowe wyniki dostępne są na stronie gov.pl/web/kultura.

Źródło zdjęć: freepik.com