spot_img

Nowe oferty pracy dla bibliotekarzy wraz z proponowanymi wynagrodzeniami w bibliotekach publicznych

W serwisie PRACA dostępne są nowe oferty dla bibliotekarzy chcących rozpocząć karierę w bibliotekach publicznych. Poniżej zestawienie wybranych propozycji wraz z wynagrodzeniem i zakresem obowiązków.

Dane dotyczące wynagrodzeń (nie uwzględniają dodatków i innych benefitów) i zakresów obowiązków podałam zgodnie z przedstawionymi ofertami.

Młodszy bibliotekarz / Starszy kustosz do katalogowania publikacji z zakresu ekonomii, Biblioteka Narodowa, pełen etat, od 3900 do 7000 zł brutto (w zależności od stanowiska). Zakres obowiązków: katalogowanie książek wydanych po 1801 r. oraz artykułów z czasopism i prac zbiorowych; tworzenie deskryptorów dla publikacji z zakresu ekonomii i inne zadania w zależności od stanowiska.

Bibliotekarz / Starszy bibliotekarz, Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, pełen etat, od 4200 zł do 5000 zł brutto. Zakres obowiązków: obsługa czytelnika z wykorzystaniem systemu bibliotecznego; gromadzenie, ewidencjonowanie, opracowywanie, selekcjonowanie, konserwowanie zbiorów; prowadzenie zajęć dydaktycznych z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego; inicjowanie i współorganizacja wydarzeń mających na celu promocję czytelnictwa; współpraca z instytucjami zajmującymi się prowadzeniem działalności kulturalno-edukacyjnej; obsługa mediów społecznościowych; pisanie tekstów do prasy, przygotowywanie postów na stronę oraz do kroniki biblioteki.

Bibliotekarz (realizacja, koordynacja i promocja działań kulturalnych), Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie, pełen etat, od 4000 zł brutto. Zakres obowiązków: współudział w prowadzeniu polityki wizerunkowej WiMBP na forum publicznym poprzez, m.in.: utrzymywanie stałych kontaktów z przedstawicielami mediów; redagowanie tekstów, przygotowywanie informacji do prasy lokalnej i regionalnej, radia i telewizji, na stronę internetową biblioteki oraz do portali społecznościowych; inicjowanie, organizowanie oraz koordynowanie działań kulturalnych biblioteki; prowadzenie wybranych imprez kulturalnych i edukacyjnych; poszukanie nowych kanałów informacyjnych; komunikacja zewnętrzna i budowanie pozytywnego wizerunku WiMBP na zewnątrz; podtrzymywanie pozytywnych relacji z istniejącymi partnerami, sponsorami oraz poszukiwanie nowych; współdziałanie z innymi bibliotekami, instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie działalności kulturalnej; popularyzacja książki i czytelnictwa, a w szczególności upowszechnianie dorobku literackiego twórców podkarpackich; opracowanie relacji z ważniejszych wydarzeń kulturalnych oraz nadzór nad poprawnością relacji przygotowanych przez inne agendy biblioteki; przygotowywanie tekstów na plakaty promocyjne; prowadzenie dokumentacji realizowanych projektów kulturalnych; prowadzenie zestawień i kontroli kosztów związanych z działaniami promocyjnymi; współpraca z agendami WiMBP w zakresie działalności informacyjnej, komunikacyjnej, promocyjnej i kulturalnej; prowadzenie monitoringu mediów.

Bibliotekarz, Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie, pełen etat, od 3600 zł do 4000 zł brutto. Zakres obowiązków: wypożyczanie książek, nabywanie nowości czytelniczych; realizacja projektów dotyczących działań skierowanych do czytelników; organizowanie spotkań autorskich; prowadzenie klubu książki.

Bibliotekarz, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie, pełen etat, od 3600 zł brutto. Zakres obowiązków: rzetelna, uprzejma i zachęcająca do korzystania z biblioteki obsługa użytkowników; inicjowanie i realizowanie nowatorskich form działań kulturalnych; tworzenie bazy komputerowej czytelników oraz bazy katalogowej; opracowanie i przygotowywanie zbiorów do wypożyczania; prowadzenie dokumentacji związanej z udostępnianiem zbiorów; dbanie o estetyczny wygląd biblioteki; dbałość o zasoby placówki.

Bibliotekarz (umowa na zastępstwo), Biblioteka Elbląska im. C. Norwida, pełen etat, nie podano wynagrodzenia. Zakres obowiązków: kompleksowa obsługa czytelnika w filii nr 6, organizowanie i realizowanie działań edukacyjno – kulturalnych, utrzymywanie porządku w księgozbiorze, pomoc w wyszukiwaniu i wyborze literatury czytelnikom.

Bibliotekarz, Miejska Biblioteka Publiczna w Otwocku, pełen etat, nie podano wynagrodzenia. Zakres obowiązków: udostępnianie i opracowywanie zbiorów bibliotecznych; udzielanie informacji katalogowych, bibliograficznych i bibliotecznych; monitorowanie terminowości zwrotów materiałów bibliotecznych; obsługa użytkowników; konserwacja księgozbioru; organizowanie i realizowanie różnych form upowszechnienia czytelnictwa służących popularyzowaniu książki, wiedzy i nauki wśród różnych grup społecznych; nawiązywanie współpracy z instytucjami partnerskimi.

Aktualnie można podjąć też staże lub zgłosić swoją kandydaturę w konkursie na dyrektora biblioteki publicznej. Szczegóły tych i innych ofert znajdziesz TUTAJ.

Źródło zdjęć: freepik.com