spot_img

Nauczyciele bibliotekarze pilnie poszukiwani

W czerwcu pojawiło się wiele ofert dla nauczycieli bibliotekarzy. Sprawdź, ile można zarobić i jaki jest zakres obowiązków.

Dane dotyczące wynagrodzeń (nie uwzględniają dodatków i innych benefitów) i zakresów obowiązków podałam zgodnie z przedstawionymi ofertami.

Nauczyciel bibliotekarz, Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie, pełen etat, od 3911 zł brutto. Zakres obowiązków: realizowanie zadań biblioteki pedagogicznej.

Nauczyciel bibliotekarz, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Bielsku-Białej, pełen etat, od 3890 zł brutto. Zakres obowiązków: praca w bibliotece szkolnej, również w godzinach popołudniowych.

Nauczyciel bibliotekarz, Zespół Placówek Specjalnych w Olsztynie, pełen etat, od 3690 zł do 4550 zł brutto. Zakres obowiązków: wypożyczanie książek dzieciom na oddziały szpitalne; prowadzenie zajęć czytelniczych z dziećmi.

Nauczyciel bibliotekarz, Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, pełen etat, od 3690 zł do 4224 zł brutto. Zakres obowiązków: praca z dziećmi z lekką lub umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną i sprzężeniami.

Nauczyciel bibliotekarz, Publiczna Biblioteka Pedagogiczna – Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu, pełen etat, od 3690 zł brutto. Zakres obowiązków: prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej; inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej; wspieranie bibliotek szkolnych w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką; organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Nauczyciel bibliotekarz, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Helu, pełen etat, od 3600 zł brutto. Zakres obowiązków: praca w bibliotece, obsługa użytkowników, opracowywanie zbiorów.

Nauczyciel bibliotekarz, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, pełen etat, od 3600 zł brutto. Zakres obowiązków: obsługa klienta (wypożyczanie, udostępnianie zbiorów, czasopism); obsługa programu komputerowego bibliotecznego; katalogowanie zbiorów.

Bibliotekarz, Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach, pełen etat, od 3600 zł brutto. Zakres obowiązków: udostępnianie książek i innych źródeł informacji; gromadzenie i opracowywanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami; sporządzanie i prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki, ciągłe powiększanie zbiorów.

Nauczyciel bibliotekarz, Zespół Szkół nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pyrzycach, pełen etat, od 3490 zł brutto. Zakres obowiązków: prowadzenie biblioteki i czytelni, praca pedagogiczna z czytelnikami.

Nauczyciel bibliotekarz, Szkoła Podstawowa Nr 5 w Szczecinku, pełen etat, od 3490 zł brutto. Zakres obowiązków: gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zasobów biblioteki szkolnej, a także inspirowanie i koordynowanie działań w obszarze upowszechniania czytelnictwa na terenie szkoły.

Nauczyciel bibliotekarz, Szkoła Podstawowa im. św. Maksymiliana Kolbego w Teresinie, 20 godz. w tygodniu, od 3033 zł brutto. Zakres obowiązków: wynikający z obowiązków nauczyciela bibliotekarza w szkole podstawowej.

Nauczyciel bibliotekarz, Szkoła Podstawowa im. Pauliny i Augusta Wilkońskich w Siekierkach Wielkich, 10 godz. w tygodniu, od 1230 zł brutto. Zakres obowiązków: nie podano.

Nauczyciel bibliotekarz, Zespół Szkół Przemęt, 8 godz. w tygodniu, od 984 zł brutto. Zakres obowiązków: obowiązki nauczyciela bibliotekarza.

Bibliotekarz, Szkoła Podstawowa w Zielonce, 5 godz. w tygodniu, od 600 zł brutto. Zakres obowiązków: gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów biblioteki.

Nauczyciel bibliotekarz, Stowarzyszenie Rozwoju Nauki – Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przechodzie, 5 godz. w tygodniu, od 800 do 1300 zł brutto. Zakres obowiązków: gromadzenie, ewidencjonowanie, opracowywanie, selekcjonowanie, konserwowanie księgozbioru biblioteki szkolnej; udostępnianie księgozbioru i organizowanie warsztatu informacyjnego biblioteki (księgozbiór podręczny, katalogi, kartoteki); przygotowywanie uczniów do efektywnego korzystania z biblioteki szkolnej przez prowadzenie zajęć dydaktycznych z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego; wspomaganie nauczycieli przedmiotów w pracy dydaktycznej przez dostarczanie właściwej lektury i innych środków dydaktycznych; inicjowanie i prowadzenie działań służących popularyzacji czytelnictwa oraz wyrabianiu nawyków korzystania z książki i innych nośników informacji; gromadzenie i upowszechnianie informacji pedagogicznych dla środowiska szkolnego; współpraca z innymi placówkami zajmującymi się udostępnianiem zbiorów i prowadzeniem działalności kulturalno-oświatowej.

Nauczyciel bibliotekarz, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawadzie Książęcej, 1 godz. w tygodniu, od 120 zł brutto. Zakres obowiązków: praca w bibliotece szkolnej.

Zobacz szczegóły tych ofert!

Źródło zdjęć: freepik.com – pressfoto