spot_img

Infrastruktura domów kultury 2023 – wyniki odwołań programu MKiDN

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpatrzył odwołania w ramach naboru do programu „Infrastruktura domów kultury”. Na liście rankingowej znalazły się biblioteki działające w strukturach domów kultury.

Infrastruktura domów kultury 

Celem programu jest zapewnienie optymalnych warunków dla działalności domów i ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki w zakresie edukacji kulturalnej i animacji kultury poprzez modernizację i rozbudowę ich infrastruktury.

Lista bibliotek, które uzyskały dofinansowanie dostępna jest tutaj

Przyznane dofinansowania w ramach odwołań 

(instytucja – zadanie/projekt – kwota, według kolejności najwyższej dotacji)

  • Biblioteka‐Ośrodek Kultury w Konarzynach – Remont i wyposażenie pomieszczeń Biblioteki‐Ośrodka Kultury w Konarzynach – 400 000,00 zł
  • Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów – Zakup środka transportu służącego działalności Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów w zakresie edukacji kulturalnej – 80 000,00 zł
  • Gminne Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Lubochni – Nowe oblicze kultury na bis ‐ doposażenie Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Lubochni – 56 000,00 zł
  • Centrum Kultury i Biblioteki w Gminie Zakrzówek – Zakup wyposażenia i instrumentów dla CKiB w Gminie Zakrzówek – 30 000,00 zł

Szczegółowe wyniki dostępne są na stronie gov.pl/web/kultura.

Źródło zdjęć: freepik.com