spot_img

Przyznane dofinansowania w ramach programu „Infrastruktura domów kultury” 2023

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dofinansowania w ramach programu „Infrastruktura domów kultury” na rok 2023. Łącznie 19 mln zł na 110 projektów. Na liście znalazły się również projekty związane z bibliotekami. Odwołania można składać do 8 maja 2023 roku.

Infrastruktura domów kultury

Celem programu jest zapewnienie optymalnych warunków dla działalności domów i ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki w zakresie edukacji kulturalnej i animacji kultury poprzez modernizację i rozbudowę ich infrastruktury.

Przyznane dofinansowania

(instytucja – zadanie/projekt – kwota, według kolejności najwyższej dotacji)

  • Gmina Bardo – Modernizacja sali wielofunkcyjnej Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie wraz z pomieszczeniami pomocniczymi – 425 000,00 zł
  • Gmina Dobroń – Budowa Dobrońskiego Centrum Kultury – Dom Kultury i Biblioteka – 300 000,00 zł
  • Gminne Centrum Biblioteki Kultury i Sportu w Osowcu – Rozwój oferty kulturalnej w gminie Zambrów dzięki doposażeniu nowej siedziby GCBKiS – 116 000,00 zł
  • Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna – Nowy potencjał kultury ‐ zakup nowoczesnego wyposażenia SOKiBP w Jaworzynie Śląskiej – 70 000,00 zł
  • Miejsko‐Gminny Ośrodek Kultury w Baranowie Sandomierskim – Wyposażenie filii bibliotecznej MGOK w Baranowie Sandomierskim – 55 000,00 zł
  • Centrum Kulturalno‐Biblioteczne w Marcinowicach – Zakup wielofunkcyjnego sprzętu do streamingu i dokumentowania – 10 000,00 zł

Jeżeli Twoja biblioteka znajduje się w strukturach innej instytucji kultury, a nie ma jej na liście powyżej, sprawdź szczegółowe wyniki.

Szczegółowe wyniki dostępne są na stronie gov.pl/web/kultura.

ZOBACZ TEŻ DOFINANSOWANIA DLA BIBLIOTEK

Źródło zdjęć: freepik.com