spot_img

Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą 2023 – wyniki odwołań programu MKiDN

Są wyniki odwołań w programie „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą”, którego operatorem jest Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA. Poniżej lista przyznanych dofinansowań projektów (związanych m.in. z działalnością bibliotek) zgłoszonych w trybie odwoławczym.

Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

Celem programu jest poprawa stanu zachowania i wzmocnienie ochrony dziedzictwa kulturowego znajdującego się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz upowszechnianie wiedzy na jego temat.

Przyznane dofinansowania w ramach odwołań związane m.in. z działalnością bibliotek

(instytucja – zadanie/projekt – kwota, według kolejności najwyższej dotacji)

  • Biblioteka Narodowa – Katalogowanie i inna pomoc biblioteczna instytucjom polonijnym – VIII etap – 75 000,00 zł
  • Fundacja „Silva Rerum Polonarum” – Kontynuacja rozbudowy archiwum cyfrowego oraz administracja i obsługa techniczna portalu MABPZ 2023 (etap V) – 30 000,00 zł
  • Fundacja „Silva Rerum Polonarum” – Publikacja książki : STOPY POLSKÉ ŠLECHTY V ČESKÝCH ZEMÍCH OD POČÁTKU NOVOVĚKU PO SOUČASNOST (II.), red. J. Brňovjak – 30 000,00 zł

Szczegółowe wyniki dostępne są na stronie gov.pl/web/kultura.

ZOBACZ TEŻ DOFINANSOWANIA DLA BIBLIOTEK

Źródło zdjęć: freepik.com