spot_img

Przyznane dofinansowania w ramach programu „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą” 2023

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dofinansowania w ramach programu „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą” na rok 2023. To łącznie prawie 8,5 mln złotych dofinansowania dla 49 projektów.

Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

Celem programu jest poprawa stanu zachowania i wzmocnienie ochrony dziedzictwa kulturowego znajdującego się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz upowszechnianie wiedzy na jego temat.

Przyznane dofinansowania związane m.in. z działalnością bibliotek

(instytucja – zadanie/projekt – kwota)

  • Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego imienia Józefa Piłsudskiego – Organizacja XLV Sesji Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie w Solurze – 100 000,00 zł
  • Związek Rodowy Dzieduszyckich herbu Sas – Konserwacja książek ze zbiorów Biblioteki Poturzyckiej 2023 wraz z międzynarodową konferencją naukową – 82 000,00 zł
  • Instytut Lwowski Fundacja Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Kresów Wschodnich – Wydanie w roku 2023 kolejnego numeru „Rocznika lwowskiego 2023” – 44 400,00 zł

Odwołania można składać do 11 marca 2023 roku.

Szczegółowe wyniki dostępne są na stronie gov.pl/web/kultura.

ZOBACZ TEŻ DOFINANSOWANIA DLA BIBLIOTEK

Źródło zdjęć: freepik.com