spot_img

mPotęga – nabór wniosków do ostatniej edycji programu grantowego

Biblioteki mogą aplikować do programu grantowego „mPotęga”. Można otrzymać grant od 2000 zł do 8000 zł. Nie jest wymagany wkład własny. Jednorazowo dozwolone jest zgłoszenie po jednym wniosku w danej kategorii.

mPotęga

Celami programu są: stworzenie ciekawych, innowacyjnych metod i narzędzi edukacji matematycznej; zachęcenie nauczycieli i osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, by sięgnęli po nowe, metody i narzędzia przekazywania wiedzy matematycznej; zainteresowanie dzieci i młodzieży matematyką. Wciągnięcie ich w odkrywanie praktycznego zastosowania matematyki w życiu codziennym (w tym rozszerzenie zakresu tematycznego poza program szkolny).

Wnioski o grant można składać na projekty skierowane do:

 • uczniów klas 4-6 szkół podstawowych
 • uczniów klas 7-8 szkół podstawowych.

Uprawnione podmioty

Wnioski mogą składać podmioty posiadające siedzibę w Polsce:

 • biblioteki publiczne
 • organizacje pozarządowe
 • szkoły publiczne prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego
 • uczelnie wyższe
 • grupy nieformalne (np. koło naukowe, rady rodziców, grupa nauczycieli lub grupa młodzieży).

Dofinansowanie

W kategorii projektów dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych można zdobyć grant od 2 000 zł do 5 000 zł. W kategorii dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych można zdobyć grant od 5 000 zł do 8 000 zł.

Dotację można przeznaczyć na różnego typu działania, np. edukacyjne, sportowe, rozwijające talenty i uczące nowych umiejętności, w tym na:

 • przeprowadzenie innowacyjnych warsztatów, prezentacji na temat tego, że matematyka jest wszechobecna i praktyczna
 • zorganizowanie matematycznych działań angażujących uczniów, takich jak gry, quizy, konkursy matematyczne
 • stworzenie filmików edukacyjnych (np. kręcone telefonem komórkowym)
 • organizacja zajęć matematycznych włączających rodziców
 • prowadzenie blogów o tematyce matematycznej
 • organizacja wycieczek i spotkań tematycznych, pokazujących praktyczne zastosowanie matematyki organizacja matematycznych aktywności (np. gier terenowych).

Warunki

 • złożenie wniosku do 9 maja 2023 roku
 • realizacja zadania od 1 września do 31 grudnia 2023 roku
 • wkład własny: brak
 • zgłoszenie wniosku online

Szczegóły i regulaminy dostępne są na stronie mbank.pl.

Źródło zdjęć: freepik.com