spot_img

Infrastruktura kultury 2023 – wyniki odwołań programu MKiDN

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpatrzył odwołania w ramach naboru do programu „Infrastruktura kultury”. Wśród bibliotek, które skorzystały z możliwości odwołania, jedna znalazła się na liście rankingowej.

Infrastruktura kultury

Celem programu jest zatem stworzenie optymalnych warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej, poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury instytucji kultury, a także innych podmiotów działających w tym obszarze.

Lista bibliotek, które uzyskały dofinansowanie dostępna jest tutaj.

Przyznane dofinansowania w ramach odwołań

(instytucja – zadanie/projekt – kwota, według kolejności najwyższej dotacji)

  • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki w Opolu – Modernizacja infrastruktury serwerowej i sieciowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu – etap IV – 75 000,00 zł

Jeżeli Twoja biblioteka znajduje się w strukturach innej instytucji kultury, a nie ma jej na liście powyżej, sprawdź szczegółowe wyniki.

Szczegółowe wyniki dostępne są na stronie gov.pl/web/kultura

Źródło zdjęć: freepik.com