spot_img

Ile zarabia bibliotekarz? Aktualne zarobki w branży

Pojawiły się nowe propozycje pracy dla bibliotekarzy. Wśród 40 ofert najwięcej jest dostępnych w woj. mazowieckim, wielkopolskim i śląskim. Prześledziłam proponowane wynagrodzenia w bibliotekach różnych typów. Udostępniam również wykaz ofert, które niebawem tracą ważność.

Dane dotyczące wynagrodzeń (nie uwzględniają dodatków i innych benefitów) i zakresów obowiązków podałam zgodnie z przedstawionymi ofertami. Dla porównania osobno honoraria dla nauczycieli bibliotekarzy.

 • Biblioteka Narodowa, pełen etat lub 3/4 etatu, od 3900 zł do 7000 zł brutto. Zakres obowiązków (w zależności od stanowiska): katalogowanie książek wydanych po 1801 r. oraz artykułów z czasopism i prac zbiorowych; tworzenie deskryptorów dla publikacji z zakresu ekonomii; samodzielne tworzenie i modyfikacja rekordów wzorcowych deskryptorów wszystkich typów; korekta opisów bibliograficznych; dbanie o spójność opisów bibliograficznych publikacji z zakresu ekonomii w ramach Deskryptorów Biblioteki Narodowej; budowanie tezaurusa z zakresu ekonomii; współpraca z Instytutem Bibliograficznym przy tworzeniu i modyfikacji rekordów wzorcowych deskryptorów przedmiotowych z zakresu ekonomii; współpracę z bibliotekarzami innych bibliotek w zakresie opisu bibliograficznego publikacji z zakresu ekonomii; prowadzenie szkoleń z katalogowania publikacji z zakresu ekonomii z zastosowaniem DBN; prowadzenie prac naukowych dotyczących katalogowania publikacji z zakresu ekonomii; przeprowadzanie specjalistycznych kwerend dotyczących publikacji z zakresu ekonomii; wybór do zbiorów BN publikacji obcych z zakresu ekonomii; prowadzenie prac naukowych dotyczących bibliografii i języków informacyjno-wyszukiwawczych.
 • Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku, pełen etat, od 4300 zł brutto. Zakres obowiązków: profesjonalna obsługa czytelników; prace nad opracowywaniem i udostępnianiem księgozbioru, tworzenie i organizację spotkań autorskich, warsztatów oraz spotkań edukacyjnych.
 • Biblioteka Publiczna im. J. U. Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, pełen etat, od 4000 zł. Zakres obowiązków: udostępnianie, gromadzenie i opracowywanie zbiorów użytkownikom biblioteki; doradztwo w zakresie posiadanych zbiorów bibliotecznych; organizowanie warsztatów, lekcji bibliotecznych, zajęć animacyjno-kulturalnych i spotkań promujących czytelnictwo oraz organizacja przestrzeni pod te wydarzenia; sprawozdawczość i inne prace związane z działalnością biblioteki.
 • Dolnośląska Biblioteka im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu, pełen etat, od 3700 do 4000 zł brutto. Zakres obowiązków: bieżąca obsługa-rejestracja użytkowników i wypożyczanie zbiorów; udzielanie informacji o zbiorach i pracy działu oraz biblioteki; organizacja wydarzeń edukacyjno-kulturalnych; popularyzowanie literatury i czytelnictwa wśród dorosłych.
 • Gminny Ośrodek Kultury w Bobrownikach, pełen etat, od 3650 zł brutto. Zakres obowiązków: prowadzenie ewidencji czytelników; obsługa czytelników; wypożyczanie książek; sporządzanie dziennej statystyki książek oraz wymaganych sprawozdań; udzielanie informacji bibliograficznej rzeczowej oraz czytelniczych; realizacja procedury zakupu i ubytkowania księgozbioru; wprowadzanie księgozbioru bibliotecznego do komputerowego programu katalogowego i obsługa programu bibliotecznego; prace techniczne związane z przysposobieniem książek do wypożyczeń; zaangażowanie w organizację imprez kulturalno-oświatowych; prowadzenie zajęć z zakresu edukacji czytelniczej oraz imprez bibliotecznych związanych z promocją czytelnictwa.
 • Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, pełen etat, od 3500 zł do 3780 zł brutto. Zakres obowiązków: katalogowanie i gromadzenie materiałów bibliotecznych; zarządzanie archiwum map; udostępnianie zbiorów bibliotecznych w programie; udzielanie czytelnikom informacji bibliograficznej i rzeczowej na podstawie baz danych oraz dostępnego warsztatu informatycznego; porządkowanie zbiorów bibliotecznych w celu efektywnego ich wykorzystania przez czytelników.
 • Euroregionalne Centrum Kultury i Komunikacji w Pieńsku, pełen etat, od 3490 do 4000 zł brutto. Zakres obowiązków: promocja czytelnictwa; gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów biblioteki; prowadzenie zajęć dla różnych grup wiekowych.
 • Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie (Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu), pełen etat, od 3490 zł brutto. Zakres obowiązków: gromadzenie zbiorów dla biblioteki; wymiany z innymi placówkami bądź przyjmowanie darów; ewidencjonowanie zbiorów; opisywanie zbiorów; wypożyczanie czytelnikom zbiorów bibliotecznych; informowanie czytelników, pomoc w wyszukiwaniu odpowiednich pozycji.
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Grzmiącej, pełen etat, od 3490 zł brutto. Zakres obowiązków: praca w filii w Krosinie i Nosibądach; katalogowanie książek; obsługa czytelnika; udzielanie informacji bibliotecznych i bibliograficznych, informacji rzeczowych; praca z dziećmi i młodzieżą.
 • 14. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Poznaniu, pełen etat, od 3200 zł brutto. Zakres obowiązków: opracowanie formalne i rzeczowe materiałów bibliotecznych; prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej; prowadzenie bieżącej, bezpośredniej obsługi czytelników; obsługa komputerowego systemu bibliotecznego; opracowywanie i przechowywanie zbiorów bibliotecznych; prowadzenie dokumentacji bibliotecznej; systematyczne doskonalenie zawodowe, udział w szkoleniach i warsztatach.

Szczegóły powyższych ofert dostępne są w serwisie PRACA. W innych dostępnych ofertach nie podano wynagrodzenia.

Nauczyciel bibliotekarz

 • Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku, pełen etat, od 5500 zł brutto. Zakres obowiązków: prowadzenie biblioteki szkolnej, w tym zajęć bibliotecznych.
 • Szkoła Podstawowa im. Stanisława Jachowicza w Leśmierzu, pełen etat, od 3597 zł brutto. Zakres obowiązków: prowadzenie biblioteki szkolnej.
 • Powiatowy Zespół Szkół w Przodkowie, 30 godz. w tygodniu, od 3490 zł do 4224 zł brutto. Zakres obowiązków: wykonywanie prac związanych z gromadzeniem, opracowywaniem i udostępnianiem zbiorów bibliotecznych.
 • Szkoła Podstawowa nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Siedlcach, 30 godz. w tygodniu, od 3490 zł brutto. Zakres obowiązków: gromadzenie, opracowywanie, udostępnianie zbiorów bibliotecznych; upowszechnianie czytelnictwa.
 • Szkoła Podstawowa nr 2 Lubsko, pełen etat, od 3490 zł brutto. Zakres obowiązków: prowadzenie biblioteki szkolnej.
 • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, 35 godz. w tygodniu, od 3490 zł brutto. Zakres obowiązków: katalogowanie zbiorów; obsługa programu komputerowego; obsługa klienta (wypożyczanie, udostępnianie zbiorów).
 • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile – Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile 35 godz. w tygodniu, od 3490 zł brutto. Zakres obowiązków: opracowanie, gromadzenie, udostępnianie zbiorów; wspomaganie pracy szkół.
 • Biblioteka Pedagogiczna w Trzebnicy, 17 godz. w tygodniu, od 1700 zł brutto. Zakres obowiązków: obowiązki nauczyciela bibliotekarza w bibliotece pedagogicznej.
 • Szkoła Podstawowa nr 12 im. Józefa Janika w Mikołowie, 10 godz. w tygodniu, od 1141 zł brutto. Zakres obowiązków: praca w bibliotece szkolnej.
 • Szkoła Podstawowa w Płowężu, 8 godz. w tygodniu, od 912,84 zł brutto. Zakres obowiązków: prowadzenie zajęć bibliotecznych.

Szczegóły powyższych ofert dostępne są w serwisie PRACA.

Oferty z krótkim terminem aplikacji

 • Młodszy bibliotekarz / Bibliotekarz, Biblioteka Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, aplikuj do 28.02.2023
 • Specjalisty ds. promocji, PAN Biblioteka Gdańska, aplikuj do 28.02.2023
 • Starszy bibliotekarz, Muzeum Historii Polski w Warszawie, aplikuj do 28.02.2023
 • Bibliotekarz, Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu, aplikuj do 28.02.2023
 • Nauczyciel bibliotekarz, Biblioteka Pedagogiczna w Trzebnicy, aplikuj do 28.02.2023
 • Nauczyciel bibliotekarz, Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku, aplikuj do 28.02.2023
 • Nauczyciel bibliotekarz, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile – Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile, aplikuj do 28.02.2023
 • Staż na stanowisku Bibliotekarz, Powiatowy Urząd Pracy w Parczewie, aplikuj do 2.03.2023
 • Specjalista / Starszy specjalista ds. bibliotekarstwa, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy, aplikuj do 3.03.2023
 • Bibliotekarz, Powiatowy Zespół Szkół w Przodkowie, aplikuj do 4.03.2023
 • Bibliotekarz, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku, aplikuj do 5.03.2023

Szczegóły tych i innych ofert dostępne są w serwisie PRACA.

Źródło zdjęć: freepik.com – jcomp