spot_img

Bibliotekarzu, szukasz pracy? Sprawdź najnowsze oferty

W serwisie PRACA pojawiły się nowe oferty pracy dla bibliotekarzy. Najwięcej ofert czeka w woj. mazowieckim i wielkopolskim. Zaraz pod ogłoszeniem znajdziesz wykaz wybranych ofert. W ofertach przewijają się te same wymagania i benefity – najczęściej wymieniany jest prestiż instytucji.

Ogłoszenie

Zacznę od ogłoszenia, ponieważ wiele osób kontaktuje się z tymi samymi pytaniami. Raz jeszcze przypomnę zasady:

  • Ofertę pracy należy przesyłać wyłącznie na adres praca@lustrobiblioteki.pl. Prześlij plik PDF z ofertą lub link do strony www, na której znajduje się ogłoszenie o pracę.
  • Nie ingerujemy w treść ogłoszeń. Winę za błędy lub nieścisłości w ogłoszeniu ponosi pracownik danej instytucji i to z nim należy się kontaktować.
  • Oferta jest zamieszczana możliwie jak najszybciej. Nie interesują mnie zobowiązania instytucji wobec organizatora i inne wewnętrzne kwestie do spełnienia. Jeżeli przesyłasz ofertę dzień przed zakończeniem terminu ważności, to może się ona nie pojawić w serwisie.
  • Jeżeli link do oferty wygasł przed upłynięciem terminu jej ważności, to wszelkie pytania należy kierować do danej instytucji.
  • Pragnę zaznaczyć, że Lustro Biblioteki od ponad 10 lat jest wyłącznie moją prywatną działalnością na rzecz środowiska bibliotekarskiego, więc nie mam obowiązku publikowania oferty na żądanie.
  • Jeżeli jakaś oferta nie spełnia podstawowych kryteriów, w tym nie jest przeznaczona dla bibliotekarzy, jest odrzucana.
  • Oferty zamieszczamy, jak zawsze, nieodpłatnie.
  • I ostatnia kwestia: proszę nie przesyłać CV. Takie e-maile są od razu trwale usuwane.

Wybrane oferty pracy dla bibliotekarzy

Euroregionalne Centrum Kultury i Komunikacji w Pieńsku (woj. dolnośląskie) poszukuje osoby do prowadzenia biblioteki, promocji czytelnictwa i organizowania zajęć dla różnych grup wiekowych. Wynagrodzenie brutto wynosi od 3 490 do 4 000 zł.

Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasiła konkurs na stanowisko pracy bibliotekarz/starszy bibliotekarz/kustosz. Do zadań osoby zatrudnionej będzie należało m.in. współtworzenie bazy wiedzy będącej jednocześnie repozytorium uczelnianym Polska Platforma Medyczna, a także dbałość o jakość indeksowanych danych. Mogą aplikować osoby po studiach licencjackich. Pracodawca zapewnia szkolenia umożliwiające dalszy rozwój i podnoszenie kwalifikacji. Wśród benefitów bogaty pakiet świadczeń socjalnych (świąteczne, wakacyjne, dofinansowanie biletów na wydarzenia kulturalne i karty Multisport).

Rozbudowaną ofertę dla bibliotekarza przedstawiła Biblioteka Publiczna w Zielonkach. Zakres zadań na stanowisku obejmuje samodzielne prowadzenie wszystkich czynności bibliotecznych związanych z obsługą biblioteki. W ogłoszeniu do wspomnianej obsługi zalicza się też współudział w organizowaniu działalności kulturalnej na terenie gminy oraz gromadzenie i utrwalanie dokumentów życia społecznego i informacji o regionie i gminie Zielonki. Zgłaszający swoją kandydaturę powinni przedstawić na piśmie koncepcję funkcjonowania współpracy i promocji biblioteki z przedszkolami, szkołami, centrum kultury i środowiskiem lokalnym. Standardowo trzeba też napisać list motywacyjny. Mile widziane jest zaangażowanie w rozwój biblioteki oraz godne jej reprezentowanie. Pierwsza umowa jest 5-miesięczna (tzw. służba przygotowawcza). Pracodawca oferuje możliwość dokończenia studiów bibliotekarskich do końca 2023 roku. Oferta pojawiała się wielokrotnie w serwisie.

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie poszukuje starszego bibliotekarza z doświadczeniem zawodowym 6 lub 12 lat w zależności od wykształcenia i z cechami osobowościowymi niezbędnymi do bezpośredniej pracy z użytkownikiem. Dodatkowym atutem kandydata będzie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń. Zakres wykonywanych zadań obejmuje m.in.: obsługę użytkowników w Czytelni oraz Informatorium, prowadzenie działalności informacyjnej w oparciu o tradycyjne i e-źródła informacji/bazy danych. Akademia proponuje wynagrodzenie zasadnicze 4100 zł brutto, dodatek stażowy 1% za każdy przepracowanych rok (max. 20%), pakiet socjalny i możliwość podnoszenia kwalifikacji.

W Dziale Opracowania Zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie potrzebna jest osoba do katalogowania publikacji (błędnie podane: opracowania dokumentów) w oparciu o przepisy katalogowania Biblioteki Narodowej, obsługi systemu bibliotecznego w zakresie opracowania księgozbioru. Wśród wymagań: umiejętność przeszukiwania elektronicznych baz danych, katalogów tradycyjnych i elektronicznych własnych oraz innych bibliotek krajowych i zagranicznych. Nie podano wynagrodzenia, ale oferowane są stabilne warunki zatrudnienia.

Specjalistę lub starszego specjalistę ds. bibliotekarstwa zatrudni Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy. Na pierwszy miejscu wśród wymagań wymieniono brak przeciwwskazań do prac w magazynach książkowych (kurz, przenoszenie książek itp.). Do obowiązków na tym stanowisku będzie należeć m.in. praca ze zbiorami: gromadzenie, selekcja, inwentaryzacja, prace porządkowe związane z magazynowaniem i ochroną księgozbioru. Równie ważne jest tutaj przygotowywanie zestawień bibliograficznych i analiz bibliometrycznych.

Trwa również konkurs na stanowisko Dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Zawierciu. Obowiązkowo wymagana jest nieposzlakowana opinia, co najmniej 3-letni staż pracy, przedstawienie autorskiego programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju biblioteki. Konkurs trwa do 16 lutego.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku poszukuje kandydata do pracy na stanowisko bibliotekarskie w Bibliotece Chełm. Wśród wymagań wymieniono kreatywność, chęci do nauki oraz rozwijania własnych pomysłów/projektów. Biblioteka oferuje: zatrudnienie w ramach umowy o pracę według ustalanego harmonogramu; stabilną pracę w kreatywnym, 7-osobowym zespole; dopłaty do wypoczynku; dodatek stażowy po spełnieniu wymaganych warunków; możliwość odpłatnego skorzystania z programów Benefit System; możliwość rozwoju zawodowego przez szkolenia i udział w konferencjach.

Wynagrodzenie od 5500 zł brutto proponuje Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku. Nauczyciel bibliotekarz musi prowadzić bibliotekę szkolną i zajęcia biblioteczne. Wymagany jest tylko licencjat, ale podejrzewam, że oferta jest niepełna. W innych ofertach pracy w bibliotekach szkolnych wynagrodzenie zaczyna się od 3490 zł i jest zależne od stopnia awansu zawodowego nauczyciela oraz stażu pracy.

Warto zwrócić też uwagę na dwie oferty – Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu (poszukiwanych jest kilku kandydatów jednoczesnie) i Wyższej Szkoły Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego.

Jest też kilka propozycji pracy w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych oraz staży w bibliotekach publicznych. W osobnym artykule przedstawiłam oferty pracy w bibliotekach muzycznych.

Szczegóły tych i innych ofert dostępne są w serwisie PRACA.

Źródło zdjęć: freepik.com