spot_img

2 miliony dotacji dla Dyskusyjnych Klubów Książki

Instytut Książki ogłosił wyniki programu dotacyjnego „Dyskusyjne Kluby Książki”. W 2023 roku środki finansowe otrzyma 18 bibliotek wojewódzkich publicznych.

Na koniec roku 2022 roku liczba klubów wyniosła 1841, tj. o 34 więcej niż w roku 2021. Obecnie działa 625 klubów dla dzieci i młodzieży oraz 1216 kluby dla dorosłych. Rozmieszczenie klubów z podziałem na typy gmin: w gminach wiejskich działa 596 klubów, w gminach miejsko-wiejskich 482, a w miastach 763.

W ubiegłym roku odbyło się 587 spotkań autorskich, które były finansowane bądź współfinansowane ze środków programu. Wśród nich były 584 spotkania tradycyjne i 3 spotkania w formie online.

Na potrzeby klubów zakupiono w ubiegłym roku 19 906 woluminów.

Lista przyznanych dotacji

(od największej kwoty)

 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie – 212 423 zł
 • Dolnośląska Biblioteka Publiczna – 157 340 zł
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie – 150 529 zł
 • Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie – 137 542 zł
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie – 133 919 zł
 • Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego – 131 432 zł
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi – 122 098 zł
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu – 109 989 zł
 • Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku – 109 963 zł
 • Wojewódzka i Miejska Biblioteka im. C. Norwida w Zielonej Górze – 101 750 zł
 • Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie – 100 576 zł
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach – 96 028 zł
 • Biblioteka Śląska – 88 065 zł
 • Wojewódzka i Miejska Biblioteka im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy – 83 581 zł
 • Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Herberta w Gorzowie Wielkopolskim – 73 967 zł
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu – 73 612
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki w Opolu – 66 264 zł
 • Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku – 50 923 zł

Szczegółowe wyniki

Źródło zdjęć: freepik.com