spot_img

Biblioteka Główna Wojskowej Akademii Technicznej włączona do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński włączył Bibliotekę Główną Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu wniosku Biblioteki przez Departament Mecenatu Państwa MKiDN i Bibliotekę Narodową.

Biblioteki wchodzące w skład sieci bibliotecznej zobowiązane są do współdziałania w zakresie gromadzenia, opracowywania, przechowywania i udostępniania zbiorów. Sporządzania i rozpowszechniania informacji bibliograficznych i dokumentacyjnych. Działalności naukowo-badawczej, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek, a także wymiany oraz przekazywania materiałów bibliotecznych i informacji – wszystko to zostało dokładnie omówione w specjalnym serwisie poświęconym sieci, gdzie mowa jest także o warunkach przyłączenia się do tej struktury.

Więcej: bn.org.pl

Źródło zdjeć: freepik.com – pvproductions