spot_img

Ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej – wsparcie dla bibliotek

Biblioteki zostaną objęte rządowym projektem ustawy dotyczącym ograniczenia cen energii. Cena maksymalna energii elektrycznej wyniesie 785 zł/MWh. Dziś Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku.

Jak podaje MKiDN do wsparcia uprawnione będą też inne instytucje prowadzące działalność kulturalną: muzea, archiwa, teatry, opery, galerie sztuki, kina, filharmonie, domy i ośrodki kultury i nie tylko.

Warunkiem zastosowania ceny maksymalnej wobec danego podmiotu jest złożenie przez odbiorcę energii oświadczenia w terminie do 30 listopada 2022 r. Wzór oświadczenia zostanie określony w drodze rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska.

Więcej: gov.pl/web/kultura

Źródło zdjęć: freepik.com