spot_img

33 mln zł na rozwój czasopism naukowych

Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało wyniki pierwszej edycji programu „Rozwój czasopism naukowych”. Do konkursu zgłoszono 585 wniosków, z czego dofinansowanych zostanie 565. Łączna kwota wsparcia na lata 2022–2023 to ponad 33 mln zł. Otrzymają je też czasopisma dla środowiska bibliotekarskiego.

Na liście znalazły się m.in.:

(instytucja – nazwa czasopisma – kwota)

  • Biblioteka Narodowa – Polish Libraries – 80 000 zł
  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne – 79 956,70 zł
  • Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Zagadnienia Informacji Naukowej – Studia Informacyjne – 54 000 zł
  • Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Przegląd Biblioteczny – 49 100 zł
  • Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o. – Roczniki Biblioteczne – 44 450 zł.

Szczegółowe wyniki

Rozwój czasopism naukowych

W 2021 roku Ministerstwo Edukacji i Nauki uruchomiło nowy program „Rozwój czasopism naukowych”, którego celem jest wsparcie polskich czasopism naukowych. W jego ramach można było uzyskać dofinansowania na wsparcie projektów, których celem jest realizacja działań zmierzających do podniesienia poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, zwiększenia wpływu czasopisma na rozwój nauki oraz utrzymania się czasopisma w międzynarodowym obiegu naukowym.

Źródło zdjęć: freepik.com