spot_img

Koalicje dla Niepodległej – lista bibliotek, które otrzymają dotacje

Przyznano dotacje w programie „Koalicje dla Niepodległej”, którego operatorem jest Biuro Programu „Niepodległa”.

Koalicje dla Niepodległej

Celem strategicznym programu jest włączenie mieszkańców Polski w działania związane ze zwiększeniem świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości. Realizowane w ramach programu zadania powinny wzmacniać poczucie wspólnoty w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową – wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka.

Przyznane dofinansowania

(instytucja – zadanie/projekt – kwota, według kolejności najwyższej dotacji)

  • Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Garwolinie – O Wandzie co czyniła dobrze – 30 000 zł
  • Gminna Biblioteka Publiczna – Wolna i Piękna Gmina Korczew – 30 000 zł
  • Biblioteka Publiczna Gminy Telatyn – Łączy nas patriotyzm i śpiew – 30 000 zł
  • Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Lewinie Kłodzkim – Niepodległą noszę w sercu – 28 100 zł
  • Gminna Biblioteka Publiczna w Miedzianej Górze – #Miedzianogórski Tydzień dla Niepodległej 2022 – 27 000 zł
  • Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu – Leon Szymański – niezwykły bajończyk Niepodległej – 18 500 zł
  • Miejska Biblioteka Publiczna im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI Ulica Niepodległości Pozytywna – 11 600 zł
  • Miejska Biblioteka Publiczna w Tomaszowie Mazowieckim im. Teresy Gabrysiewicz-Krzysztofikowej – W okowach miłości Niepodległej – 5 000 zł
  • Gminna Biblioteka Publiczna w Goszczanowie – Z książką na rowerze dla Niepodległej Pozytywna – 5 000 zł

Szczegółowa lista jest dostępna tutaj.

Odwołania

Program nie przewiduje trybu odwoławczego.

Źródło zdjęć: pixabay.com