spot_img

Koalicje dla Niepodległej 2022 – trwa nabór wniosków w programie dotacyjnym

Biuro Programu „Niepodległa” ogłosiła nabór w ramach programu dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”. Na realizację programu przeznaczono 1 mln zł. Wnioski można składać do 16 maja 2022 roku.

Koalicje dla Niepodległej

Celem strategicznym programu jest włączenie mieszkańców Polski w działania związane ze zwiększeniem świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości. Realizowane w ramach programu zadania powinny wzmacniać poczucie wspólnoty w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową – wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka.

Dofinansowanie

Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 5 tys. złotych, a maksymalna to 30 tys. złotych.

Rodzaje kwalifikujących się zadań:

  • projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu, w szczególności upamiętniające postacie i wydarzenia ważne dla historii lokalnej – warsztaty, gry terenowe, spacery i rajdy tematyczne, konkursy, gry miejskie, projekty interdyscyplinarne;
  • lekcje i spotkania tematyczne, wykłady, panele dyskusyjne;
  • wystawy (wraz z katalogami), wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych, murale, prace porządkowe i dokumentacyjne na cmentarzach i miejscach o znaczeniu historycznym, archiwa społeczne;
  • rekonstrukcje wydarzeń historycznych;
  • działania on-line: wykłady, spotkania, konkursy, wystawy, warsztaty, oprowadzania i spacery tematyczne, tworzenie tematycznych stron internetowych.

Zobacz też, które biblioteki otrzymały granty w ubiegłym roku.

Uprawnione podmioty

O wsparcie projektów realizujących określone cele mogą ubiegać się biblioteki publiczne i inne instytucje.

Warunki

  • zgłoszenie wniosku do 16 maja 2022 roku
  • można zgłosić tylko jeden wniosek
  • nie trzeba wnosić wkładu własnego
  • projekt musi trwać między 1 lipca a 20 listopada 2022 roku
  • przedstawienie porozumienia z co najmniej dwoma partnerami do realizacji projektu

Regulamin, szczegóły i wzory wniosków dostępne są na niepodlegla.gov.pl


Źródło zdjęć: freepik.com