spot_img

Infrastruktura kultury 2022 – wyniki odwołań

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpatrzył odwołania w ramach programu „Infrastruktura kultury” na rok 2022. Po odwołaniach dofinansowanie zostało zwiększone o ponad 7 mln złotych. Tylko jedna biblioteka otrzyma dofinansowanie w ramach procedury odwoławczej.

Infrastruktura kultury

Celem programu jest zatem stworzenie optymalnych warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej, poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury instytucji kultury, a także innych podmiotów działających w tym obszarze.

Przyznane dofinansowania w ramach odwołań

(instytucja – zadanie/projekt – kwota, według kolejności najwyższej dotacji)

  • Biblioteka Elbląska im.Cypriana Norwida – Modernizacja i rozwój funkcjonalny sali widowiskowej Biblioteki Elbląskiej – 120 000,00 zł

Szczegółowe wyniki odwołań.

Zobacz też poprzednie wyniki.


Źródło zdjęć: freepik.com