spot_img

Ojczysty – dodaj do ulubionych 2022 – wyniki

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło wyniki w programie „Ojczysty – dodaj do ulubionych 2022”. W gronie beneficjentów znalazło się kilka bibliotek.

Ojczysty – dodaj do ulubionych 2021

Celem strategicznym programu jest kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych postaw wobec języka polskiego, budowanie kompetencji językowych oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym poprzez realizację projektów popularyzujących wiedzę o języku. Program realizowany jest przez Narodowe Centrum Kultury.

Przyznane dofinansowania

(instytucja – zadanie/projekt – kwota, według kolejności najwyższej dotacji)

  • Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna – Polszczyzna – zawsze na czasie! – 42 000,00 zł
  • Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej – Ojczysty – NIEOCZYWISTY – 28 000,00 zł
  • Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk – W językowym tyglu – 25 000,00 zł
  • Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Śniegonia w Wiśle – Mała Redakcja – literackie pismo młodych wiślan – 14 000,00 zł
  • Biblioteka Publiczna Gminy Tereszpol – Tak Cię widzą, jak Cię słyszą – działania promujące język ojczysty i literaturę – 12 000,00 zł
  • Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach Mazurskich – Czytam, recytuje z językiem ojczystym fantazjuje – 10 000,00 zł
  • Biblioteka Publiczna Gminy Nowe Miasto nad Wartą – „Piękność twą widzę i opisuję” – spotkania z polskim romantyzmem – 10 000,00 zł

Odwołania

Program nie przewiduje trybu odwoławczego.

Szczegółowe wyniki dostępne są na stronie nck.pl.


Źródło zdjęć: freepik.com