spot_img

Dyskusyjne Kluby Książki z dużą dotacją

Instytut Książki podał wyniki programu dotacyjnego „Dyskusyjne Kluby Książki 2022”. W jego ramach 18 bibliotek wojewódzkich otrzyma dofinansowanie na wsparcie działania Dyskusyjnych Klubów Książki. Łączna kwota przyznanych w tym roku dotacji wynosi 1 800 000 zł.

Na koniec roku 2021 r. liczba klubów wyniosła 1807, tj. o 37 więcej niż w roku 2020. Po zahamowaniu dynamiki wzrostu w 2020 r. w związku z panującą pandemią, znowu pojawiła się tendencja zwyżkowa. Odżyliśmy! – podaje Instytut. I jak uzupełnia: Obecnie działa 620 klubów dla dzieci i młodzieży oraz 1187 kluby dla dorosłych. Rozmieszczenie klubów z podziałem na typy gmin: w gminach wiejskich działa 613 klubów, w gminach miejsko-wiejskich 466, a w miastach 728.

W ubiegłym roku odbyło się 636 spotkań autorskich, które były finansowane bądź współfinansowane ze środków programu. Wśród nich były 504 spotkania tradycyjne i 132 spotkania w formie online. Na potrzeby klubów zakupiono w 2021 roku 24 065 woluminów.

Wyniki


Źródło zdjęć: freepik.com