spot_img

Ogólnopolski Dzień Biblioterapii

Biblioterapia niesie ze sobą wartości terapeutyczne z wykorzystaniem literatury, ale jest też świetnym pretekstem do wzmacniania poczucia własnej wartości, radzenia sobie z lękami, stresem, agresją czy nałogiem, akceptacji odmienności, tolerancji oraz rozumienia uczuć i emocji poprzez dostrzeganie odpowiednich wzorców. Najważniejsza w tym wszystkim jest przestrzeń biblioteki – przyjazna dla każdego, wolna od uprzedzeń i bezpłatna dla odwiedzających niezależnie od pochodzenia, rasy, wyznawanej religii (lub bezwyznaniowości), orientacji seksualnej czy też ubioru. Każda bibliotekarka i każdy bibliotekarz to doradcy, którzy nie oceniają, tylko słuchają czytelników, i jednocześnie pełnią fundamentalne funkcje społeczne, a nawet resocjalizacyjne, rewalidacyjne i profilaktyczne, wnosząc tym samym znaczący wkład w rozwój pojedynczych ludzi i całego społeczeństwa.

Jutro, 14 listopada, obchodzony będzie Ogólnopolski Dzień Biblioterapii. Zachęcam do wdrożenia terapii przez książkę w każdej bibliotece. Z pewnością pomogą w tym inspiracje na sanatorium czytelnicze, punkt badań czytelniczych i nie tylko.


Źródło zdjęć: freepik.com