spot_img

Nowe wytyczne dla konserwatorów zabytków

Weszły w życie nowe wytyczne dla wojewódzkich konserwatorów zabytków. Zgodnie z nimi konserwatorzy nie będą pozwalać na realizację inwestycji zakładających wycinkę starodrzewia i usuwanie zieleni w celu utwardzania betonem placów i innych przestrzeni publicznych na obszarach zabytkowych. Część wytycznych będzie miało wpływ na działania jednostek samorządu terytorialnego.

Wojewódzcy konserwatorzy zabytków powinni zachęcać lokalne samorządy do utrzymania i eksponowania wartości krajobrazu kulturowego i zieleni zabytkowej, uwzględniając kompleksowo zagadnienia zarówno ochrony dziedzictwa kulturowego, jak i środowiska przyrodniczego, a także odbudowy krajobrazów, które ucierpiały wskutek rozwoju ułomnej industrializacji i urbanizacji oraz bezkrytycznego naśladownictwa wzorców obcych kulturowo.

Więcej w komunikacie Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.


Źródło zdjęć: freepik.com