spot_img

Szkolenia dla bibliotekarzy WBP w Łodzi

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Łodzi otrzymała z programu „Partnerstwo dla książki” dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na cykl szkoleń dla bibliotekarzy. Lustro Biblioteki objęło warsztaty swoim patronatem.

Biblioteka twórczych pomysłów

Projekt Biblioteka twórczych pomysłów skierowany jest do bibliotekarzy bibliotek publicznych woj. łódzkiego, pracowników bibliotek, filii i oddziałów dla dzieci i młodzieży oraz WBP w Łodzi. Celem projektu jest umożliwienie bibliotekarzom podniesienie kompetencji ułatwiających im skuteczniejsze działania w zakresie pracy z młodymi czytelnikami, poszerzenie oferty bibliotecznej o nowe usługi dostosowane do ich potrzeb, z zastosowaniem nowych twórczych metod pracy tj. booktalking, teatr cieni, animacja poklatkowa. Celem jest poznanie innowacyjnych form promocji literatury i biblioteki, organizacji ciekawych zajęć dla użytkowników oraz rozszerzenie zakresu usług bibliotek.

Planowany jest cykl 4 zdalnych warsztatów dla zainteresowanych bibliotekarzy w miesiącach wrzesień–październik. Zaprosimy bibliotekarzy na warsztaty, podczas których zostaną przedstawione różnorodne zagadnienia związane z nowymi formami promocji czytelnictwa, ze współpracą z młodym czytelnikiem oraz wzmocnieniem funkcji bibliotek publicznych jako ośrodków kształtujących zachowania czytelnicze w społecznościach, w których działają.

Teatr cieni

W warsztatach plastyczno-teatralnych „Teatr Cieni” uczestnicy zapoznają się z historią i technikami teatru cieni, praktycznymi informacjami jak zaprojektować i wykonać scenografię i lalkę cieniową oraz sposobami operowania światłem i cieniem. Pozyskane informacje posłużą bibliotekarzom do samodzielnej realizacji warsztatów dla dzieci i młodzieży. Każdy uczestnik zajęć pod okiem prowadzącej Moniki Bojanowskiej, plastyczki, pracownika Pracowni Plastycznej Teatru Pinokio, pozna zagadkowy i magiczny teatr cieni, sam później stworzy lalkę i wyczaruje bajkową historię stojąc za cieniowym parawanem. Zajęcia mają zachęcić do wspólnej pracy i zabawy z dziećmi podczas tworzenia lalek oraz prezentowania krótkich etiud wykorzystujących technikę teatru cieni w pracy edukacyjnej bibliotekarzy. Zdalne zajęcia będą przeprowadzone jednorazowo w dniu 11 września 2020 r. w trakcie 2-godzinnego spotkania.

Animacja poklatkowa

,,Warsztaty animacji poklatkowej’’ to zajęcia, dzięki którym uczestnicy zapoznają się z różnymi technikami, takimi jak: animacja lalkowa, plastelinowa, wycinankowa, rysunkowa. Bibliotekarze zdobytą wiedzę teoretyczną będą mogli przełożyć na praktykę tworząc własne filmiki na zajęciach z młodymi czytelnikami biblioteki. Warsztaty z animacji to wyjątkowe zajęcia pozwalające rozwijać wyobraźnię, pobudzać kreatywność, odkrywać nowe możliwości twórcze. Spotkania on-line odbędą się trzykrotnie po 2 godz. Każde w dniach 16, 30 września oraz 7 października 2020 r. Prowadzącą warsztaty będzie Magdalena Bryll, absolwentka PWSFTViT w Łodzi. Pracowała m.in. przy filmie „Piotruś i Wilk”(Oscar 2008), obecnie prowadzi warsztaty animacji dla amatorów w Polsce i za granicą w muzeach, domach kultury, szkołach, bibliotekach i pracowniach. Współpracuje z Warszawskim Liceum Filmowym oraz Instytutem Edukacji Artystycznej APS.

Booktalking

Po warsztatach z podstaw przygotowywania animacji zaproponujemy bibliotekarzom jednodniowe w dniu 13 października 2020 r. zajęcia dotyczące promowania książek metodą booktalkingu – „Jak mówić o książkach, aby młodzi nas słuchali?” Booktalking to krótkie zareklamowanie książki. Nie jest to streszczenie ani recenzja, ale raczej przedstawienie bohaterów, fabuły czy też kilku scen z książki w taki sposób, by słuchacze chcieli sięgnąć po nią i przeczytać ją samodzielnie. Główną zasadą prezentacji książek metodą booktalkingu jest nieujawnianie wszystkich informacji o książce, ale uwzględnianie tylko fragmentów, które mają zachęcić do tego, aby dowiedzieć się co naprawdę ciekawego znajduje się między okładkami książki. Booktalking to również dzielenie się ze słuchaczami swoim entuzjazmem do książek i zachęcanie do czytania dla przyjemności. Warsztat będzie obejmował zagadnienia związane z booktalkingiem, a więc będą to opowieści/gawędy o książkach, podpowiedzi jak dobierać książki, słuchacze zapoznają się z metodami budowania prezentacji i jej technikami. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się również, czego należy unikać prowadząc gawędę o książkach. Warsztat na ten temat poprowadzi Michał Zając, wykładowca na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Aktywnie działa on w organizacjach związanych z książką, bibliotekami i ruchem wydawniczym: Polska Sekcja IBBY, Polskie Towarzystwo Bibliologiczne Oddział Warszawski.

Bibliotekarze podczas planowanych zdalnych warsztatów uzyskają także wiedzę na temat zasad pracy z tekstem (5, 12, 19 i 26 października 2020 r.). Zaplanowane są zajęcia na temat interpretacji utworów/tekstów, które poprowadzi Anna Wdowiak, założycielka Teatru Piccolo w Łodzi, obecnie dyrektor, aktorka i reżyser w tym teatrze. Wieloletnia aktorka Teatru Pinokio w Łodzi. Od 2009 roku charytatywnie prowadzi przy Teatrze Piccolo zajęcia teatralno-aktorskie dla dzieci i młodzieży w ramach programu rządowego PaT (Profilaktyka a Ty). Uczestnicy warsztatów zostaną podzieleni na dwie 10-osobowe grupy, a zdalne zajęcia będą prowadzone w cyklu 4 spotkań (każde trwające 1,5 godziny), na których bibliotekarze będą pracować z tekstami literatury dziecięcej i młodzieżowej, zarówno z wierszami, jak i fragmentami prozy. Ostatnie, czwarte, spotkanie na zakończenie cyklu zajęć ma być podsumowaniem warsztatów, a uczestnicy – w miarę możliwości – zaprezentują przygotowane przez siebie teksty i ich interpretacje. Uczestnicy będą mogli poznać pracę z tekstem w bardzo nietypowej i nowatorskiej formie. Celem zajęć z interpretacji tekstu będzie próba połączenia ich z elementarnymi zadaniami aktorskimi.

Źródło zdjeć: freepik.com – master1305