spot_img

Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020 – wyniki naboru

Instytut Książki ogłosił wyniki w ramach programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020”. Wsparcie w łącznej kwocie 2 125 000 zł otrzyma ponad sto bibliotek.

Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020

Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do technologii teleinformatycznych i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy.

Wyniki

W ramach naboru złożone zostały 652 wnioski, w tym 552 wnioski poprawne formalnie. Do dofinansowania zakwalifikowanych zostało 106 wniosków o najniższym wskaźniku dochodów podatkowych gminy (wskaźnik G) spośród złożonych w naborze wniosków poprawnych formalnie.

Odwołania

Biblioteki, które nie otrzymały dofinansowania mogą się odwołać od decyzji, jeżeli ich wniosek nie został odrzucony z powodów formalnych. W budżecie programu wydzielone zostały środki na procedurę odwoławczą wynoszące 375 tys. zł. Odwołania można składać do 4 sierpnia 2020 roku.

Szczegóły dostępne są na stronie internetowej programu.

Źródło zdjęć: freepik.com