spot_img

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku świętuje Jubileusz 75-lecia

Od 2500 książek w lipcu 1945 r. i 3 filii w tymże roku do 673 629 publikacji i 30 filii w roku 2019, od 1860 czytelników w 1947 r. do 119 350 zarejestrowanych użytkowników w roku ubiegłym – liczby te mówią wiele. 75 lat istnienia publicznego bibliotekarstwa w Gdańsku to czas sukcesów i licznych zmian.

– Pierwsza publiczna wypożyczalnia powstała w lipcu 1945 r., raptem dwa miesiące od zakończenia wojny. Uznano widać, że kontakt z książką jest jedną z podstawowych ludzkich potrzeb i że możliwie szybko trzeba do niego powrócić. Minione trzy ćwierci stulecia przyniosły w gdańskich bibliotekach wiele zmian. Nie ma już ręcznie wypełnianych, ciasno poupychanych w szufladkach, kartek katalogowych. Znikły też opieczętowane datami kartki wypożyczeń. Kto dziś pamięta biblioteki, które w pewnym momencie musiały zamknąć swoje podwoje? Oczywiście po to, by gdzie indziej powstała filia lepiej odpowiadająca potrzebom mieszkańców. Czasy się zmieniają, ale zawsze pozostanie jedno: pragnienie spotkania z książką. Winniśmy za nie naszym Czytelnikom serdeczne podziękowania – mówi Jarosław Zalesiński, dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku.

Świętowanie jubileuszu

Z okazji jubileuszu wszystkie książki zakupione w 2020r. zostały opatrzone specjalną naklejką. Przygotowywane są także wystawy, które przybliżać będą czytelnikom nie tylko historię bibliotekarstwa publicznego w Gdańsku, ale również pokażą zmiany jakie zaszły w funkcjonowaniu bibliotek na przestrzeni ostatnich lat. W ramach jubileuszu odbędzie się kolejna edycja gry miejskiej Książka GO! oraz zorganizowany został konkurs plastyczny dla dzieci.

Wystawa – 75 lat WiMBP

Od 19 czerwca do 19 lipca 2020 r. na ogrodzeniu Parku Oliwskiego (od strony ul. Opata Jacka Rybińskiego) można oglądać wystawę fotograficzną 75 lat Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku. Na planszach zaprezentowane zostały zdjęcia ze zbiorów Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Gdańskiej oraz Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku.

Wystawa w układzie chronologicznym ukazuje ona nie tylko biblioteki gdańskie, ale też z terenu województwa pomorskiego, np. z Kartuz i Strzepcza w pow. wejherowskim. Utworzona w 1945 r. Biblioteka Miejska, dziesięć lat później, w 1955 r., przekształcona została bowiem w wojewódzką. Od tamtej pory otacza opieką merytoryczną pozostałe biblioteki z województw najpierw gdańskiego, a następnie pomorskiego.

Więcej o jubileuszu wbpg.org.pl/jubileusz
Źródło zdjęć: WiMBP w Gdańsku, mat.pras.