spot_img

Pola widzenia książki – patronat Lustra Biblioteki

Projekt „Pola widzenia książki – kontekst” jest kontynuacją przedsięwzięcia rozpoczętego w 2017 r. Nastawiony jest na zwiększenie zakresu propozycji biblioteki oraz dostosowanie jej do potrzeb współczesnego czytelnika.

Kontekst

W czwartej edycji projektu nawiązujemy do dokonań językoznawcy Romana Jakobsona. Pisał on, że aby mogło dojść do komunikacji werbalnej pomiędzy nadawcą i odbiorcą, musi zaistnieć słynne 4K: kontakt, kod, komunikat i kontekst. Możemy ustalić, czym są trzy pierwsze: kontakt to pytanie o to, jak przekazać informację, kod – czym, a komunikat – co przekazujemy. Jednak „czwarte K” przysparza wielu problemów. Bo czym jest kontekst? Tym wszystkim, co wiemy? Tym, co widzimy? Tym wszystkim, co mamy wokół siebie? Światem? Spróbujmy spojrzeć na teorię komunikacji szerzej – jako na przekazywanie treści. W obecnej sytuacji problem podejmowany przez Jakobsona wydaje nam się szczególnie ważny i aktualny. W roku 2020 zrealizujemy projekt w odniesieniu do poszukiwań kontekstów w obszarze łączności, związków, zależności pomiędzy literaturą, sztuką wizualną a odbiorcą. Projekt obejmować będzie cztery wystawy fotograficzno-literackie. Będziemy poszukiwali kontekstu znaczeń i form wspólnych dla medium fotografii i literatury – podaje Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej, organizator projektu.

Literacki art-obiekt

W ramach projektu powstanie również art-obiekt o charakterze literackim zaprezentowany w przestrzeni publicznej. Kształt art-obiektu i motto zostaną wypracowane w ramach projektu na bazie konsultacji z mieszkańcami – czytelnikami. Wychodząc z bardzo różnych doświadczeń artystycznych, zarówno sztuk wizualnych jak i literackich, zajmiemy się problemem prezentacji literatury w przestrzeni, rozszerzając granice pojęć i dyscyplin sztuki. Poszukamy nowych kontekstów odbioru słowa.

Do projektu zostali zaproszeni artyści, fotograficy i pisarze: Małgorzata Lebda, Krzysztof Czyżewski, Adrian Wykrota, Mariusz Forecki, Dawid Chalimoniuk, Iwona Wander, Barbara Kubska, Arkadiusz Ławrywianiec, Marek Kuś, Małgorzata Jabłońska oraz Piotr Szewczyk.

Projekt „Pola widzenia książki – kontekst” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Blog projektu

Źródło zdjęć: DO BŚ, mat.pras.