spot_img

Konkurs grantowy Funduszu Naturalnej Energii. Do zdobycia aż 250 tys. zł

Trwa składanie wniosków w X. edycji konkursu grantowego Funduszu Naturalnej Energii. Biblioteki publiczne i szkolne mogą się ubiegać o grant w wysokości 10 tys. zł na projekt ekologiczny. Łączna pula dofinansowania wynosi 250 tys. zł.

Konkurs grantowy Funduszu Naturalnej Energii

Celami konkursu są: kształtowanie postaw i zwiększanie świadomości ekologicznej społeczeństwa, aktywizacja społeczności lokalnych do działań na rzecz poszanowania środowiska oraz aktywnej edukacji ekologicznej, a także wspieranie lokalnych inicjatyw służących ochronie środowiska.

Ważnymi tematami podjętymi w ramach realizacji zadań są:

 • poszanowanie przyrody, a w szczególności poszanowanie wody, ziemi, powietrza i energii,
 • działania sprzyjające zmniejszaniu negatywnego wpływu człowieka i cywilizacji na środowisko,
 • promowanie i wdrażanie postaw, sposobów działania oraz polityk i strategii zgodnych z postulatami Zrównoważonego Rozwoju (Sustainability) oraz Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (Circular Economy).

Organizatorem konkursu jest Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System, a partnerem Fundacja “Za górami, za lasami”.

Uprawnione podmioty

O dofinansowanie mogą ubiegać się instytucje, które działają na terenie województw mazowieckiego, śląskiego, podkarpackiego, podlaskiego, zachodniopomorskiego, w zakresie edukacji ekologicznej. Mogą to być m.in.: biblioteki publiczne, biblioteki szkolne, ośrodki kultury, samorządy, przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, organizacje pozarządowe, fundacje i stowarzyszenia.

Program dotacyjny „Niepodległa” 2020 – nabór wniosków

Dofinansowanie

Łączna pula dofinansowania wynosi 250 tys. złotych – po 50 tys. złotych do rozdysponowania na każde z wymienionych województw: mazowieckie, śląskie, podkarpackie, podlaskie, zachodniopomorskie. W każdym z wymienionych województw nagrodzonych zostanie 5 projektów w wysokości do 10 tys. złotych.

Przykłady zadań związanych z podtrzymaniem lub ratowaniem środowiska naturalnego do zrealizowania:

 • budowanie elementów małej architektury przyrodniczej,
 • tworzenie ścieżek zmysłów,
 • nasadzenia roślin rodzimych,
 • rekultywacja terenów,
 • promocja prawidłowej segregacji odpadów,
 • cykl warsztatów terenowych na łące, w lesie.

Warunki

 • złożenie wniosku do 18 grudnia 2019 roku,
 • można złożyć tylko jeden wniosek,
 • realizacja projektu do 31 lipca 2020 roku,
 • wnioski należy składać drogą pocztową formularz do pobrania.

Szczegółowe informacje i regulamin programu dostępne są na stronie gazsystemdlanatury.pl

Nabór do programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2020 – lista dla bibliotek

Źródło zdjęć: freepik.com