spot_img

O przeciwdziałaniu szkolnej przemocy

Podczas lekcji bibliotecznych na ogół częściej mówi się o pozytywnych emocjach niż o przeciwdziałaniu przemocy. Poradnik Powiedz „nie” szkolnym dręczycielom zawiera gotowe materiały, które można wykorzystać do pracy z dziećmi i młodzieżą, poruszając ten trudny temat.

Co znajdziecie w środku?

Książkę rozpoczyna krótkie opowiadanie Justyny Bednarek Bractwo nieustraszonych matek, ilustrujące przykład sytuacji przemocowej w szkolnej rzeczywistości. Jego bohaterem jest Brian, który może liczyć na wsparcie ze strony bliskich mu osób. Po opowiadaniu zamieszczono „List do dorosłych”, w którym autorka tłumaczy, dlaczego należy nauczyć dzieci rozpoznawać szkolną przemoc, wzmacniać odporność na takie sytuacje oraz podjąć profilaktyczne działania. Właściwa część książki składa się z trzech rozdziałów poświęconych kolejno umiejętnościom identyfikowania form przemocy (przemoc fizyczna, emocjonalna, napastowanie słowne, cyberprzemoc), przeciwstawieniu się jej i nabywaniu odporności na agresję.

„Nie jesteście sami, macie wsparcie – ktoś Wam przecież dał tę książkę, prawda?”

Porównując Powiedz „nie” szkolnym dręczycielom z podobnymi, dostępnymi na rynku poradnikami dla młodzieży, stwierdzam, że jest to książka utrzymana na bardzo dobrym poziomie. Autorka wystrzega się ogólników i kładzie nacisk na formułowanie skonkretyzowanych rad (np. „Co możesz odpowiedzieć” w nieprzyjemnej sytuacji).

Powiedz „nie” szkolnym dręczycielom zawiera kilka jednostronicowych studium przypadku („Z życia”) gotowych do przeczytania i omówienia z dziećmi. Oprócz wskazówek jak postępować w konkretnych sytuacjach, Vanessa Green Allen pisze również o przyczynach, dlaczego dręczyciele nękają innych, zwraca uwagę na cyberprzemoc i co bardzo ważne rozróżnia droczenie się od nękania. Ta książka będzie dla bibliotekarzy przydatnym narzędziem również ze względu na zamieszczone w niej konkretne ćwiczenia z odpowiedziami.

Warto dodać, że książka Powiedz „nie” szkolnym dręczycielom w zasadzie skierowana jest do młodych ludzi: jej forma jest bardzo czytelna i nastolatek, który z niej skorzysta, dzięki licznym typograficznym wyróżnieniom. nie poczuje się przytłoczony nadmiarem informacji.


TYTUŁ: Powiedz „nie” szkolnym dręczycielom
AUTOR: Vanessa Green Allen
WYDAWNICTWO: Poradnia K
ROK WYDANIA: 2019
LICZBA STRON: 96

Zdjęcia: Barbara Maria Morawiec