spot_img

Rozwijamy się, więc jesteśmy – cykl szkoleń pod patronatem Lustra Biblioteki

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej przygotowała cykl szkoleń dla bibliotekarzy z regionu. Zadanie „Rozwijamy się, więc jesteśmy” polega na organizacji szkoleń stacjonarnych i wyjazdowych, mających na celu rozwój bibliotekarzy i bibliotek na płaszczyźnie społecznej, regionalnej, zawodowej i informatycznej. Lustro Biblioteki objęło patronat nad cyklem.

Rozwijamy się, więc jesteśmy

Zadanie „Rozwijamy się, więc jesteśmy ” adresowane jest do bibliotekarzy bibliotek publicznych powiatu limanowskiego i polega na organizacji szkoleń stacjonarnych i wyjazdowych, mających na celu rozwój bibliotekarzy i bibliotek na płaszczyźnie społecznej, regionalnej, zawodowej i informatycznej. Szkolenia mają podnieść kompetencje bibliotekarzy i przez to wzmocnić rolę bibliotek publicznych w powiecie, by były prawdziwym miejscem spotkań integrującym społeczność lokalną, chroniącym dorobek kultury regionu i rozwijającym się z duchem czasu. Tematyka szkoleń stacjonarnych ściśle łączy się z wyjazdami do nowoczesnych, prężnie działających bibliotek, tak by w praktyce zobaczyć nowoczesne, nieszablonowe rozwiązania i szeroką ofertę biblioteczną.

Cykl szkoleń

Działania obejmą cykl szkoleń:

 • Wystąpienia publiczne z elementami autoprezentacji;
 • Biblioteka jako instytucja chroniąca dziedzictwo lokalne. Poszukiwanie inspiracji, gromadzenie pamiątek, zbieranie relacji, narzędzia cyfrowe;
 • Narzędzia umożliwiające tworzenie materiałów promocyjnych w bibliotekach;
 • Pozyskiwanie dofinansowania na projekty. Jak znaleźć odpowiednie źródło. Aplikowanie do programów MKiDN;
 • Zmiany w opracowaniu zbiorów bibliotecznych. Deskryptory, fasety, encje – jak zrozumieć nowy model opracowania zbiorów.

Po zakończeniu szkoleń przewidziane są spotkania bibliotekarzy mające na celu omawianie rezultatów, praktyk, wdrażanych pomysłów i ewaluację zadania.Rezultaty szkoleń w ramach rozwoju osobistego bibliotekarzy:

 • podniesienie kompetencji osobistych bibliotekarzy (przełamanie barier przed wystąpieniami publicznymi, stres i umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach podczas wystąpień, autoprezentacja, mowa ciała itp.) co przełoży się na jakość prowadzonych przez bibliotekarzy spotkań, imprez;
 • podniesienie wiedzy z zakresu savoir vivre’u co jest niezwykle ważne w pracy bibliotekarza – kontakty z klientami, gośćmi, artystami, władzami samorządowymi, co zaowocuje większą pewnością siebie, profesjonalizmem podczas spotkań i w kontaktach z innymi;
 • wzrost uznania zawodu bibliotekarza w środowisku poprzez większą świadomość samych bibliotekarzy, większą pewność siebie i większy profesjonalizm w działaniach;
 • otwarcie się na nowości w bibliotekarstwie, przełamywanie stereotypu bibliotekarza i wcielanie nowych pomysłów dzięki wyjazdom szkoleniowym do nowoczesnych  bibliotek (biblioteka w Chrzanowie, Oświęcimiu, Wadowicach, Starym Sączu);
 • integracja środowiska bibliotekarskiego z terenu powiatu limanowskiego, możliwość spotkania się podczas szkoleń czy na wyjazdach do bibliotek, co przyczyni się do wymiany doświadczeń, dobrych praktyk, innowacyjnych pomysłów.

Rezultaty szkoleń w ramach rozwoju zawodowego bibliotekarzy:

 • pozyskanie praktycznej umiejętności aplikowania o fundusze na działalność biblioteki co zwiększy szanse na zdobycie dofinansowania;
 • zdobycie umiejętności z zakresu nowych technologii w bibliotece co przyczyni się do pozyskania nowych użytkowników i podniesie atrakcyjność  oferty bibliotecznej;
 • zdobycie wiedzy na temat otwartych zasobów w Internecie co przyczyni się do większego korzystania z tych zasobów w pracy w bibliotece i legalnego pobierania tych materiałów;
 • doskonalenie pracy w systemie bibliotecznym odnośnie opracowania zbiorów, co podniesie poziom obsługi czytelników;
 • podniesienie kwalifikacji uczestników poprzez otrzymanie certyfikatów ukończenia szkoleń.

Rezultaty szkoleń w ramach rozwoju biblioteki jako instytucji społecznej i kulturalnej:

 • wzmocnienie funkcji i roli biblioteki w środowisku i postrzeganie jej jako miejsca spotkań, centrum życia kulturalnego i społecznego w środowisku lokalnym (w większości wiejskim) poprzez ciekawszą ofertę kulturalną bibliotekarzy kierowaną do różnych grup odbiorców z wykorzystaniem nowych pomysłów i doświadczeń nowoczesnych, prężnie działających bibliotek  (Chrzanów, Oświęcim, Wadowice, Stary Sącz);
 • wzmocnienie tożsamości kulturowej i regionalnej mieszkańców poprzez działania bibliotekarzy na gruncie edukacji regionalnej;
 • pielęgnacja i promowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez współpracę bibliotek z twórcami i artystami ludowymi w regionie;
 • pozyskanie nowych partnerów do współpracy na płaszczyźnie kultury i edukacji poprzez wyjście z bogatszą ofertą i zaproszenie do współpracy szkół, muzeów, lokalnych artystów,
 • podniesienie jakości i atrakcyjności organizowanych imprez kulturalnych dzięki pozyskiwanym dofinansowaniom z różnych źródeł (wykorzystanie wiedzy ze szkolenia na temat aplikowania o fundusze).