spot_img

Biblioteki uczelniane wobec środowiska akademickiego – patronat Lustra Biblioteki

Rola biblioteki uczelnianej w organizowaniu dostępu do treści cyfrowych i analiza ich wykorzystania oraz społeczność akademicka, uczelnia jako zbiorowy klient biblioteki to tematy przewodnie konferencji Biblioteki Głównej AGH. Lustro Biblioteki objęło wydarzenie swoim patronatem.

Biblioteki uczelniane wobec środowiska akademickiego

Konferencja „Biblioteki uczelniane wobec środowiska akademickiego – nowe obszary działania” jest organizowana przez Bibliotekę Główną Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie, w dniach 12-13 września 2019 roku. Udział w konferencji jest bezpłatny. Otwarta rejestracja za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego zostanie uruchomiona 6 maja 2019 roku.

Biblioteki uczelniane wobec środowiska akademickiego

Miejscem wydarzenia będzie kampus AGH. Na część konferencyjną zapraszamy do sali audytoryjnej nowoczesnego Centrum Ceramiki AGH, natomiast rejestrację uczestników, połączoną ze zwiedzaniem naszej biblioteki oraz przewidywanymi konsultacjami z wydawcami źródeł elektronicznych i baz danych zaplanowano w Bibliotece Głównej AGH.

Proponowane do poruszenia w referatach problemy i zagadnienia:

  • rola biblioteki uczelnianej w organizowaniu dostępu do treści cyfrowych i analiza ich wykorzystania;
  • społeczność akademicka, uczelnia jako zbiorowy klient biblioteki.

Osoby zainteresowane powyższą tematyką zachęcamy do aktywnego udziału w jubileuszowej konferencji oraz nadsyłania propozycji wystąpień (temat, abstrakt) do 31 marca 2019 roku.

Organizatorzy przewidują wydanie recenzowanej publikacji zawierającej materiały konferencyjne w formie drukowanej. Wydarzenie wpisuje się w obchody stulecia Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie konferencja.bg.agh.edu.pl

Źródło zdjeć: pixabay.com