spot_img

Biblioterapia – listopadowy numer „Biblioteki Publicznej”

Pierwszy w Polsce pokój terapeutyczny w bibliotece oraz wykorzystanie biblioterapii i arteterapii w pracy bibliotekarza – to tylko kilka z fachowych artykułów w listopadowym numerze czasopisma „Biblioteka Publiczna”.

Zapowiadając ten numer pod hasłem przewodnim „Biblioterapia” w artykule „Terapia przez książkę i rola biblioterapii” wskazałam jaką moc ma książka oraz to, czy czytanie może być remedium na ból fizyczny i psychiczny. Kolejnym ważnym aspektem podjętym w tekście była odpowiedź na pytanie o to, jak biblioteka może wyjść naprzeciw specyficznym potrzebom swoich użytkowników, wspierać i przeciwdziałać wykluczeniu i dyskryminacji. To szerokie spojrzenie na perspektywy wykorzystania narzędzi biblioterapii w praktyce bibliotekarskiej – fragment tego tekstu przeczytacie poniżej.

Terapia przez książkę i rola biblioterapii

O biblio- i arteterapii w praktyce

Wokół biblioterapii w dziale „Tajniki warsztatu” Milena Jaszczy doradza jak rozmawiać z dzieckiem o trudnych sprawach. Artykuł jest całościowym wprowadzeniem w praktyczne aspekty biblioterapii jako narzędzia w pracy bibliotekarza – od definicji, przez przegląd najważniejszych opracowań i źródeł, po konkretne przykłady zrealizowanych działań. Dopełnieniem materiału są dwa przydatne scenariusze zajeć biblio- i arteterapeutycznych – jeden poświęcony wzmacnianiu roli przyjaźni i pogłębionych relacji w życiu młodych ludzi, a drugi pojęcia tolerancji.

Agnieszka Nowicka, która pracuje w Gminnej Bibliotece Publicznej w Klembowie, prezentuje w artykule „Poznaj bliżej Mona Lisę” atrakcyjny pomysł arteterapeutyczny na wprowadzenie najmłodszych uczniów w świat sztuki bez zbędnego teoretyzowania i nudnych wykładów. Zajęcia rozwijają kreatywność uczniów i zachęcają do swobodnej interpretacji wielkich dzieł.

Niedawno otwarto w Polsce pierwszy pokój terapeutyczny w Kaliszu. Anna Kubiak z Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka opisuje zaaranżowanie przestrzeni przystosowanej do potrzeb dzieci ze specyficznymi potrzebami, np. z autyzmem, zespołem Aspergera czy ADHD, i ich opiekunów.

Jeszcze więcej

Z całą zawartością numeru 11/2018 zapoznasz się na stronie bibliotekapubliczna.com. Grudniowy numer „Biblioteki Publicznej” będzie poświęcony szerokiemu zagadnieniu współpracy bibliotek.