spot_img

Konferencja bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych i szkolnych woj. lubelskiego

Jak współpracę z bibliotekami pedagogicznymi oceniają sami zainteresowani? O jakie formy wspomagania szkół i placówek oświatowych należałoby poszerzyć ofertę edukacyjną bibliotek pedagogicznych? Odpowiedzi na te pytania padną podczas konferencji nauczycieli bibliotekarzy w Lublinie. Lustro Biblioteki objęło wydarzenie swoim patronatem.

V Konferencję bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych i szkolnych województwa lubelskiego odbędzie się pod hasłem przewodnim „Kompleksowe wspomaganie oraz inne formy wspierania pracy szkoły/placówki – zaproszenie do współpracy”. Obrady będą miały miejsce 27 września 2018 r. na Wydziale Humanistycznym UMCS w Lublinie.

Organizatorami konferencji są Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie oraz Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Konferencja bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych i szkolnych woj. lubelskiego

Zaproszenie do współpracy

Tegoroczna konferencja poświęcona będzie kompleksowemu wspomaganiu i innym formom wsparcia, jakie biblioteki pedagogiczne oferują szkołom i innym placówkom edukacyjnym.

Mija już 5 lat od wprowadzenia 19 kwietnia 2013 r. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz.U. 2013 poz. 369). Wprowadzone przez rozporządzenie zmiany włączyły biblioteki pedagogiczne w proces wspomagania, rozumiany jako szereg długofalowych działań, polegających na wspieraniu szkoły w diagnozie potrzeb, planowaniu działań i wprowadzaniu zmiany.

W czasie trwania konferencji chcielibyśmy uczestnicy odpowiedzą na pytania:

  • jak wygląda wspomaganie w praktyce?
  • jak współpracę z bibliotekami pedagogicznymi oceniają sami zainteresowani?
  • o jakie formy wspomagania szkół i placówek oświatowych należałoby poszerzyć ofertę edukacyjną bibliotek pedagogicznych?

Program konferencji dostępny jest na stronie internetowej organizatora.

Źródło zdjęć: pixabay.com, mat.pras.