spot_img

O literaturze dziecięcej i młodzieżowej

O literaturze dziecięcej i młodzieżowej rozmawiano podczas siódmego seminarium dla wydawców zagranicznych. W ramach wydarzenia Instytut Książki zaprezentował redaktorom i agentom literackim z całego świata najciekawsze zjawiska na polskim rynku wydawniczym.

21-22 czerwca podczas wydarzenia w Krakowie 38 wydawców literatury dziecięcej i młodzieżowej, w tym 20 wydawców z całego świata, miało okazję poznać edytorów i ilustratorów z Polski. Przede wszystkim seminarium było okazją do nawiązania kontaktów przez wydawców z Polski i zagranicy, jego ważną część stanowiły spotkania biznesowe.

Polskie wydawnictwa

Co ciekawego wydawcy z zagranicy mogą znaleźć w polskiej literaturze dziecięcej i młodzieżowej? Katarzyna Kolasińska z wydawnictwa Media Rodzina podkreśla oryginalną na skalę światową twórczość Iwony Chmielewskiej. Z kolei Patrycja Młynarek ze Świętego Wojciecha zwraca uwagę na powrót do złotych lat polskiej grafiki: Nasi autorzy i graficy mają umiejętność mówienia o ważnych sprawach w sposób prosty i atrakcyjny dla najmłodszych.

O literaturze dziecięcej i młodzieżowej

Interesujący katalog

Jak rodzimi wydawcy widzą rolę Instytutu Książki w promocji polskiej literatury dziecięcej i młodzieżowej? Magda Kłos-Podsiadło z Wytwórni zauważa, że trzeba „traktować ją tak samo poważnie jak książki dla dorosłego czytelnika”.

– Znakomicie działa Program Translatorski ©Poland. Ważna jest także możliwość udziału w międzynarodowych targach na stoisku Instytutu, to wielka pomoc dla mniejszych wydawców. Instytut Książki może wspierać nas, wydawców literatury dla dzieci, wydając co roku wspólny katalog wybranych publikacji, który byłby dostępny na międzynarodowych targach – dodaje.

Premiera katalogu „Polish Books for Children & Young Adults” odbyła się właśnie podczas krakowskiego seminarium. Publikacja prezentuje najciekawsze trendy w polskiej literaturze dziecięcej.

Katalog można pobrać ze strony internetowej Instytutu Książki.

Źródło zdjęć: Daniel Bednarz/ Instytut Książki