spot_img

Biblioteka 2.028 – patronat Lustra Biblioteki

Jak będą wyglądać biblioteki za 10 lat? Odpowiedzi na to pytanie przyniosą dyskusja i referaty zaprezentowane podczas tegorocznego Małopolskiego Forum Bibliotek 2018. Lustro Biblioteki objęło wydarzenie swoim patronatem.

Małopolskie Forum Bibliotek

W Krakowie w dniach 24-26 października 2018 roku odbędzie się Małopolskie Forum Bibliotek. Tytuł konferencji odwołuje się do modelu Biblioteki 2.0, w którym większość elementów i narzędzi należy do sfery Web 2.0. W tej sferze odbiorcy stają się współtwórcami treści. Czy ponad dekadę od powstania tego modelu został on z powodzeniem wdrożony w bibliotekach? W jaki sposób użytkownicy angażowani są w rozwijanie współczesnych programów działań i usług bibliotecznych? Jak ewaluują ich potrzeby i oczekiwania wobec współczesnych bibliotek?

3 programowe dni

Program Małopolskiego Forum Bibliotek 2018 został poszerzony w porównaniu do poprzednich edycji konferencji. Pierwszego dnia uczestnicy tradycyjnie będą mieli okazję do zapoznania się z referatami wygłoszonymi przez zaproszonych gości oraz przedstawienia przygotowanych przez siebie wystąpień. Podczas drugiego dnia konferencji odbędą się seminaria i panele dyskusyjne organizowane w ramach Targów Książki w Krakowie. Trzeci dzień wypełniony będzie warsztatami i szkoleniami wprowadzającymi bibliotekarzy w świat najnowszych technologii, mającymi na celu poprawę jakości usług bibliotecznych w Polsce.

Biblioteka 2.028

Jaka będzie? Taka sama czy zupełnie inna? Czy będzie potrzebna? Czy zmieści się w telefonie komórkowym? Czy będzie z nami rozmawiać i odczytywać intencje i potrzeby swoich użytkowników na podstawie ich zachowań w sieci? Czy postulowany model Biblioteki 2.0 zostanie zastąpiony przez inny model? Czy podział na biblioteki publiczne i akademickie nadal będzie uzasadniony? Jak poradzą sobie z tą zmianą bibliotekarze? Czy potrzebują jej użytkownicy? Czy znajdziemy złoty środek pomiędzy nadmiarem (informacji) a niedostatkiem (uwagi użytkowników)? To najważniejsze pytania, jakie stawiają organizatorzy tegorocznego Małopolskiego Forum Bibliotek.

Wydarzeniu będzie towarzyszyć debata na temat zmian w ostatniej dekadzie oraz będzie refleksją o nieodległej przyszłości.

Szczegóły wydarzenia dostępne są na stronie internetowej www.mfb.confer.uj.edu.pl/start.

Źródło zdjęć: pixabay.com – sik-life