spot_img

Napisz artykuł i promuj swoją bibliotekę!

Jeżeli chcesz pokazać swoją bibliotekę z jak najlepszej strony i zainspirować innych bibliotekarzy nieszablonowym pomysłem, sprawdzonymi praktykami i doświadczeniami koniecznie wyślij artykuł do miesięcznika „Biblioteka Publiczna”.

Czasopismo o profilu instrukcyjno-metodycznym

„Biblioteka Publiczna” to czasopismo, które jest najbliżej bibliotekarzy, ponieważ doradza i inspiruje do działania! Jest pomocą warsztatową, a także miejscem dzielenia się doświadczeniami oraz poruszania ważnych (nieraz trudnych) tematów. Zawiera przede wszystkim materiały praktyczne – scenariusze, porady, przykłady oraz przepisy prawne.

Włączenie bibliotekarzy do grona autorów „Biblioteki Publicznej” ma służyć integracji środowiska. Zapraszając bibliotekarzy do współtworzenia „Biblioteki Publicznej”, chcemy każdemu dać możliwość zaprezentowania szerszej publiczności swoich doświadczeń i dorobku oraz przedstawienia opinii wokół ważnych dyskusji toczących się w środowisku.

Naszymi autorami są praktycy: bibliotekarze z większych i mniejszych placówek, dyrektorzy bibliotek, specjaliści w poszczególnych dziedzinach.

Pobierz przykładowy numer o grantach i dotacjach dla bibliotek

Twórz „Bibliotekę Publiczną” z radością i zaangażowaniem. Pamiętaj: to się rozprzestrzenia!

Warto dodać, że większość autorów publikujących w „Bibliotece Publicznej” występuje na prestiżowych konferencjach i kongresach, dostaje propozycje prowadzenia warsztatów oraz udziela porad innym bibliotekarzom. Publikując w miesięczniku promujesz swoją bibliotekę, ale także masz szansę zaistnieć w środowisku.

Napisz artykuł i promuj swoją bibliotekę!

Zapraszamy do współpracy nad kolejnymi numerami miesięcznika „Biblioteka Publiczna” wszystkich chętnych autorów, którzy chcą się podzielić z innymi bibliotekarzami wartościowymi materiałami, pomysłami oraz swoimi doświadczeniami.

  1. Autorskie teksty prosimy nadsyłać na adres barbara.morawiec@sukurs.edu.pl.
  2. Tekst powinien być zapisany w pliku .doc lub .docx.
  3. Redakcja przyjmuje teksty krótsze (do 4,6 tys. znaków) oraz o objętości do 15 tys. znaków.
  4. Formatowanie tekstu: A4, marginesy 2,5 cm; Times New Roman 12 pkt (tytuł 14 pkt); interlinia 1,0 wiersza.
  5. Fotografie o rozdzielczości min. 300 DPI, wykresy, tabele i inne materiały należy przesyłać w osobnych plikach wraz z podaniem podpisu i autorstwa.
  6. Autorzy proszeni są o podanie następujących danych: imię i nazwisko; afiliacja; e-mail; telefon kontaktowy.
  7. Autorzy tekstów opublikowanych w „Bibliotece Publicznej” otrzymują honorarium, które jest wypłacane po ukazaniu się danego numeru drukiem.
  8. Kolejność ukazywania się numerów zależy od tempa wpływania artykułów.
  9. Wzory artykułu oraz scenariusza ze wskazówkami dla autorów przesyła również redaktor naczelna.

Zapraszam do współpracy, bo czasopismo „Biblioteka Publiczna” to odbicie codziennego życia bibliotek i dowód na to, że są one najlepszymi instytucjami publicznymi.

Barbara Maria Morawiec
redaktor naczelna „Lustra Biblioteki” oraz „Biblioteki Publicznej”